Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án tổng hợp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Công Thực
Ngày gửi: 22h:17' 07-03-2013
Dung lượng: 539.5 KB
Số lượt tải: 6858
Số lượt thích: 2 người (nguyễn Hải Nam, Quoc Nam)
Tổ 1:
CÁC DẠNG TOÁN
VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỚP 6

Chương 1:
Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Dạng 1: Viết một tập hợp cho trước
Phương pháp giải
Dùng một chữ cái in hoa và dấu ngoặc nhọn, ta có thể viết một tập hợp theo hai cách:
-Liệt kê các phần tử của nó.
-Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó
Dạng 2: Sử dụng các kí hiệu và 
Phương pháp giải
Nắm vững ý nghĩa các kí hiệu và 
Kí hiệu đọc là “phần tử của” hoặc “thuộc”.
Kí hiệu đọc là “không phải là phần tử của” hoặc ‘không thuộc”.
Dạng 3: Minh họa một tập hợp cho trước bằng hình vẽ
Phương pháp giải
Sử dụng biểu đồ ven. Đó là một đường cong khép kín, không tự cắt, mỗi phần tử của tập hợp được biểu diễn bởi một điểm ở bên trong đường cong đó.

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Dạng 1: Tìm số liền sau, số liền trước của một số tự nhiên cho trước
Phương pháp giải
-Để tìm số liền sau của số tự nhiên a, ta tính a+1
-Để tìm số liền trước của số tự nhiên a khác 0, ta tính a-1
Chú ý: -Số 0 không có số liền trước.
-Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau 1 đơn vị.
Dạng 2: Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước
Phương pháp giải
Liệt kê tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho
Dạng 3: Biểu diễn trên tia số các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước
Phương pháp giải
-Liệt kê các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho
-Biểu diễn các số vừa liệt kê trên tia số
Bài 3: Ghi số tự nhiên
Dạng 1: Ghi các số tự nhiên
Phương pháp giải
-Sử dụng cách tách số tự nhiên thành từng lớp để ghi.
-Chú ý phân biệt: Số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với chữ số hàng trăm…
Dạng 2: Viết tất cả các số có n chữ số từ n chữ số cho trước
Phương pháp giải
Giả sử từ ba chữ số a, b, c khác 0, ta viết các số có ba chữ số như sau:
Chọn a là chữ số hàng trăm ta có: , ;
Chọn b là chữ số hàng trăm ta có: , ;
Chọn c là chữ số hàng trăm ta có: , .
Vậy tất cả có 6 số có ba chữ số lập được từ ba chữ số khác 0: a, b và c.
*Chú ý: Chữ số 0 không thể đứng ở hàng cao nhất của số có n chữ số phải viết.
Dạng 3: Tính số các số có n chữ số cho trước
Phương pháp giải
Để tính số các chữ số có n chữ số ta lấy số lớn nhất có n chữ số trừ đi số nhỏ nhất có n chữ số rồi cộng với 1.
Số các số có n chữ số bằng: - 1 +1
Dạng 4: Sử dụng công thức đếm số các số tự nhiên
Phương pháp giải
Để đếm các số tự nhiên từ a đến b, hai số liên tiếp cách nhau d đơn vị. ta dùng công thức sau:
Số cuối- số đầu

Khoảng cách giữa hai số liên tiếp

+1 nghĩa là +1
Dạng 5: Đọc và viết các số bằng chữ số la mã
Phương pháp giải
Sử dụng quy ước ghi số La Mã.

Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Dạng 1: Viết một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy.
Phương pháp giải
Căn cứ vào tính chất đặc trưng cho trước, ta liệt kê tất cả các phần tử thỏa mãn tính chất ấy.
Dạng 2: Sử dụng các kí hiệu và 
Phương pháp giải
Cần nắm vững: Kí hiệu diễn tả quan hệ giữa một phần tử với một tập hợp; kí hiệu diễn tả một quan hệ giữa hai tập hợp.
A M : A là phần tử của M; A M : A là tập hợp con của M. Dạng 3: Tìm số phần tử của một tập hợp cho trước
Phương pháp giải
-Căn cứ vào các phần tử đã được liệt kê hoặc căn cứ vào tính chất đặc trưng
 
Gửi ý kiến