Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

CÁC BÀI TOÁN HAY VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy Đăng Hữu Dân
Người gửi: Đỗ Quang Khương
Ngày gửi: 23h:23' 07-11-2008
Dung lượng: 140.0 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan.
Bài 1.Cho hàm số:y=x3-4x2+4x,đồ thị (C).
1)Khảo sát sự bién thiên và vẽ đồ thị hàm số.
2)Lập phương trình tiếp tuyến đi qua gốc tọa độ của (C).
3)Biện luận theo k số giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng y=k.
Bài 2.Cho hàm số y=x(3-x)2,đồ thị (C).
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
2)Biện luận theo m số giao điểm của (C) với đường thẳng y=mx. Trong trường hợp d cắt (C) tại ba điển O,A,B hãy tìm tập hợp trung điểm AB.
3)Điểm M nằm trên đồ thị (C) có hoành độ bằng 4.Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị biết tiếp tuyên đi qua M.
4)Dùng đồ thị (C) để biện luận theo k số nghiệm của phương trình x3+9x=6x2+k.
Bài 3.Cho hàm số y=x3-3x2+3mx+4.
1)Xác định m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị,sao cho hai điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục hoành.
2)Xác định m để đồ thị hàm số trên nhận điểm I(1;2) làm điểm uốn.
3)Xác định m để đồ thị hàm số trên tiếp xúc với trục hoành.
Bài4.Cho hàm số y=2x2-x4,(C).
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm sô trên.
2)Dùng đồ thị(C) biện luận số nghiệm phương trình x4-2x2+m2=0.
3)Biện luận theo k số giao điểm của (C) với đường thẳng y=kx2.
4)Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm uốn.
5)Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [2;2,5].
Bài 5.Cho hàm số y=-x4+2mx2+m+1.
1)Khảo sát hàm số với m=-1.
2)Biện luận theo m sự biến thiên và số cực trị của hàm số .
3)Tùy theo m xét sự lồi lõm của đồ thị hàm số.
3)Với m=1,tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của đồ thị hàm số trên doạn [0;2].
Bài 6.Cho hàm số y= - ax2 +b.

1)Tìm a và b để hàm số đạt số đạt cực trị bằng-2 khi x=1 .
2.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trên ứng với giá trị vừa tìm được ở câu 1.Viết phương trình tiếp tuyến của dồ thị này tại điểm uốn.
Bài 7.Cho hàm số y=

1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.Khi m=2 .Gọi là đồ thị (C).
2)Tìm trên (C) những điểm có tọa độ là những số nguyên.
3)Tìm m để hàm số đồng biến trên toàn tập xác định của nó.
4.Tìm trên đồ thị hàm trên những điểm sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó
 
Gửi ý kiến