Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BT TRAC NGHIEM LOP 5 MON TOAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:17' 13-06-2018
Dung lượng: 242.5 KB
Số lượt tải: 555
Số lượt thích: 0 người
Trắc nghiệm: hãy khoanh vào đáp án đúng:
Câu 1: Hỗn số được viết dưới dạng phân số là: a. b. c. d. 
Câu 2: 3dm3 5cm3 = …dm3 a. 3,05 b. 3,005 c. 3,5 d. 3005
Câu 3: Giá trị của biểu thức 4,59 + 3,5 : 2 là: a. 4,045 b. 4,45 c. 6,43 d. 6,34
Câu 4: Một ô tô đi với vận tốc 45km/giờ. Hỏi ô tô đó đi với vận tốc bao nhiêu m/phút? a. 4500 m/phút b. 450 m/phút c. 705m/phút d.750 m/phút
Câu 5: Diện tích của một hình thoi là 8,1dm2, độ dài của một đường chéo là 4,5dm. Độ dài của đường chéo còn lại là: a. 1,8dm b. 18dm c. 36dm d. 3,6dm
Câu 6: Một bể nước làm bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1,2m. Hỏi khi đầy nước thì trong bể có bao nhiêu lít nước?
a. 4,32 lít b. 432 lít c. 4320 lít d.43200 lít
Câu 7: Tìm :. Giá trị của là: a. 420 b. c. 53 d. 35
Câu 8: Chu vi của một hình tròn là 6,28 dm. Bán kính của hình tròn đó là:
a. 1 dm b. 2 dm c. 3dm d. 4 dm.
Câu 8: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
a) 9km 364m = ..........................km b) 16kg 536g = ..........................kg
c) 2 phút 30 giây = ....................phút d) 45cm 7 mm = ......................cm
Câu 9: Mười lăm đơn vị, chín phần nghìn được viết là:
A. 15,9 B. 15,09 C. 15,009 D. 15,0009
Câu 10: Cho biểu thức: (n + 3) 2,1 = 8,4. Giá trị của n trong biểu thức là:
A. 4,3 B. 3,7 C. 1 D. 0
Câu 11: 25% của 240 kg là: A. 80kg B. 40kg C. 60kg D. 40kg
Câu 12: Vận tốc của một xe đua là 120km/giờ. Quãng đường xe đi liên tục trong thời gian 12 phút là: A. 12km B. 24km C. 1440km D. 360km
Câu 13: Chu vi hình tròn có bán kính 9,5cm là:
A. 29,83cm B. 59,66cm C. 90,25cm D. 100cm
Câu 14: Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm: 8m2 25cm2 = … m2 là:
A.8,25 B. 8,025 C. 8,0025 D. 8,0205
Câu 15: Một hình lập phương có chu vi đáy là 16cm thì thể tích là:
A. 80cm3 B. 64cm3 C. 74cm3 D. 84cm3
Câu 16: 5 giờ 45 phút viết dưới dạng hỗn số là: A.giờ B. giờ C.giờ D. 5,
Câu 17: Trong các ph/số ;; và ,ph/số lớn nhất là : A. B. C. D.
Câu18: Giá trị của x trong biểu thức x + x : 5 = 12,6 là :
A. x = 6 B. x =10,5 C.x =8,6 D. x =7,5
Cõu 19: Bốn năm liên tiếp có tất cả bao nhiêu ngày ?
A. 1461 ngày B. 2411 ngày C. 365 ngày D. 1410 ngày
Câu 20: ha = ... m2 ? A. 600 m2 B. 6000 m2 C. 60 m2 D. 60000 m2
Câu 21: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
a. Chữ số 5 trong số 124,352 có giá trị là:
A. 5 B. C. D. 
b. 2m385dm3 = ………..m3 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 2,85 B. 2,085 C. 285 D. 2085
c. Một đội bóng rổ đã thi đấu 20 trận, thắng 12 trận. Như thế
 
Gửi ý kiến