Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bồi dưỡng thường xuyên 2019 - 2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Bình
Ngày gửi: 14h:15' 12-02-2020
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 1102
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2019 -2020

- Họ và tên giáo viên: NGUYỄN
- Chức vụ: Tổ trưởng.
- Tổ chuyên môn : Tổ khối 2.
- Năm vào ngành : 01/02/1997.
- Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B. Tổ trưởng tổ chuyện môn.
I/ - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
Thuận lợi :
- Được sự hướng dẫn của cấp trên, tạo điều kiện để bản thân được học tập và nghiên cứu các văn bản của ngành, của Đảng và nhà nước.
- Xây dựng được kế hoạch cụ thể và thời gian học tập và nghiên cứu của cá nhân.
- Có đầy đủ tài liệu thuận lợi cho việc bồi dưỡng.
- Giúp cho bản thân hiểu sâu hơn về công tác quản lý.
2. Khó khăn:
- Thời gian học tập chưa nhiều do các công việc còn xen kẽ nhau.
II/- MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG :
Nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên trong các trường học, cơ sở giáo dục cập nhật kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ngành giáo dục; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực quản lý theo yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành;
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên trong nhà trường.
III/- NỘI DUNG BỒI DƯỠNG :
1. Nội dung bồi dưỡng 1: 40 tiết/năm học/giáo viên
STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
Mục tiêu bồi dưỡng
THỜI GIAN THỰC HIỆN


1

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 Ban hành chương trình giáo dục phổ thong.

Tự nghiên cứu
Nắm vững nội dung vận vào trong đơn vị và đạt yêu cầu trở lên.

10 tiết
(tháng 12)


2


- Thông tư số 20 /2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng BGDĐT về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Tự nghiên cứu
Nắm vững nội dung vận vào trong đơn vị và đạt yêu cầu trở lên.

 5 tiết
(tháng 12)

 3
- Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/09/2016 Sửa đổi quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tự nghiên cứu
Nắm vững nội dung vận vào trong đơn vị và đạt yêu cầu trở lên.

5 tiết
(tháng 11)

 4
-Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.


Tự nghiên cứu
Nắm vững nội dung vận dụng vào trong đơ vị và đạt yêu cầu trở lên.
5 tiết
( tháng 12)

 5
-Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 22/01/2014 Ban hành điều lệ trường tiểu học.


Tự nghiên cứu
Nắm vững nội dung vận vào trong đơn vị và đạt yêu cầu trở lên.


10 tiết
(tháng 11)


6


-Văn bản số 344/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT ngày 24/01/2019 Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.


Tự nghiên cứu
Nắm vững nội dung vận dụng vào trong đơn vị và đạt yêu cầu trở lên.
5 tiết
( tháng 12)


2. Nội dung bồi dưỡng 2: 40 tiết/năm học/giáo viên.
STT
 NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
Mục tiêu bồi dưỡng
THỜI GIAN THỰC HIỆN

1
-Hướng dẫn số 17/HD-SGDĐT ngày 12/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc thực hiện Nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Tự nghiên cứu
Nắm vững nội dung vận dụng vào trong đơn vị và
 
Gửi ý kiến