Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bồi Dưỡng năng lực, Tư duy logic thông qua các chuyên đề hay Toán 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: LÊ THIỆN ĐỨC (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:03' 18-01-2019
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BUÔN ĐÔN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Địa chỉ truy cập Google: Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - Buôn Đôn
Sau đây là nội dung các chuyên đề Toán 9:
A.PHẦN HÌNH HỌC
Chuyên đề 1: HỆ THỨC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
( Hệ thức giữa cạnh và đường cao:(Hệ thức giữa cạnh và góc:
/
+
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


(Tỷ số lượng giác: SinB = ; CosB = ;
TanB = ; CotB = 
(Tính chất của tỷ số lượng giác:
1/ Nếu Thì: 
2/Với nhọn thì 0 < sin < 1, 0 < cos < 1
*sin2 + cos2 = 1 *tan = *cot= *tan . cot=1
+. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY:
Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn; Tìm góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó .
a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn- Sử dụng máy tính tìm cot 4724` .


Hoặc:

Tìm cot8032`
*Ví dụ 1: Tìm sin46012`.
sin46012` 0,721760228.
*Ví dụ 2: Tìm cos33014`.
cos33014` 0,836445612.
*Ví dụ 3: Tìm tan 52018`.
Tan 52018` 1,29384881
*Ví dụ 4: Tìm cot 4724`.


cot 4724` .

*Tương tự : Tìm cot 8032`.
Vậy : cot 8032` 6,664630672.b / Tìm góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó .


- Hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO fx500MS; 570ES*Ví dụ 1: Tìm góc nhọn ( (làm tròn đến phút).Biết Sin( =0,7837.

( ( 51047`.
*Ví dụ 2: Tìm góc nhọn ( (làm tròn đến phút).Biết cos ( = 0,5547

( ( 56018`.
*Ví dụ 3: Tìm góc nhọn ( (làm tròn đến phút).Biết tan ( = 1,2938.

( 52018`.
*Ví dụ 4: Tìm góc nhọn ( (làm tròn đến phút).Biết cot( = 2,675.

=> ( 20030`.


. Cách bấm máy tính CASIO fx500MS; 570ES…
Sin 70 0’’’ 13 0’’’ =
Cos 25 0’’’ 32 0’’’ =
Tan 43 0’’’ 10 0’’’ =
1 ( tan 32 0’’’ 15 0’’’ =
Cách bấm máy tính:
Shift sin 0,2368 = 0’’’
Tìm cot ( = 3,215 ta làm như sau:
Bấm máy: 900 - shift tan 3,215 = 0’’’
*Bài 1:
a) sin 70013` 0,941
b) cos 25032` 0,902
c) tan 43010` 0,938
d) cot 32015` 1,5849
Bài 2:
a) sin( = 0,2368 ( ( 13042’
b) cos( = 0,6224 ( ( 51030’
c) tan ( = 2,154 ( ( 6506’
d) cot( = 3,215 ( ( 17017’

(Hệ thức giữa cạnh và góc:
+ Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân Sin góc đối:
+ Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân Cos góc kề: 
+ Cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân Tan góc đối:
+ Cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân Cot góc kề:
Bài Tập áp dụng:
Bài 1. Cho ABC vuông tại A, đường cao AH.
a) Biết AH = 12cm, CH = 5cm. Tính AC, AB, BC, BH.
b) Biết AB = 30cm, AH = 24cm. Tính AC, CH, BC, BH.
c) Biết AC = 20cm, CH = 16cm. Tính AB, AH, BC, BH.
d) Biết AB = 6cm, BC = 10cm. Tính AC, AH, BH, CH.
e) Biết BH = 9cm, CH = 16cm. Tính AC, AB, BC, AH.
Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có , BC = 20cm.
a) Tính AB, AC b) Kẻ đường cao AH của tam giác. Tính AH, HB, HC.
Bài 3. Giải tam giác ABC vuông tại A, biết:
a) AB = 6cm, b) AB = 10cm, c) BC = 20cm, d) BC =
No_avatar

tựa đề dao to búa lớn

Avatar
Đến nay đề tài này chưa có sv hay nghien cưu sinh nào dề cập, tương lai sv toan sẽ ng.Cứu khai thác đề tài này nhiêu và triển hơn
 
Gửi ý kiến