Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biểu tổng hợp ý kiến của tổ khối.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Huỳnh Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:06' 29-04-2019
Dung lượng: 108.9 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
MẪU 07


TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG............................................
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên


cơ sở giáo dục phổ thông của đồng nghiệp trong tổ chuyên mônNăm học ......
- ......
Họ và tên giáo viên được đánh giá ….................................

……................................................................Môn dạy ……………................................................ Chủ nhiệm lớp:................................................................
Tổ: ...........................................................................................................................................................................................Đánh giá ngày...................
tháng ..................
năm..........................


1. Tổng hợp kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp
Kết quả xếp loạiTiêu chí
(Ghi rõ số lượng ý kiến vào mỗi ô
Ghitương ứng

Chưa đạt
Đạt
Khá

Tốt
chú


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo


Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáoTiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn,nghiệp vụ
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thânTiêu chí 4: Xây dựng kếhoạch dạy học vàgiáo dục theo hướng phát triển phẩm chất,năng lực học sinh
Tiêu chí 5: Sửdụng phương pháp dạy họcvà giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất,


năng lực học sinh
Ti u chKiểm tra, đánh giá theo hướngphát triển phẩm chất, năng lực học sinhTiêu chí 7: Tư vấn và hỗtrợhọc sinhTiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môitrường giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trườngTiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủtrongnhà trường
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trườnghọc an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Kết quả xếp loạiTiêu chí
(
Avatar

Biểu tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.

 
Gửi ý kiến