Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BIỂU MẪU 1: gIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP THEO TT20/2018/BGDDDT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thanh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:27' 27-01-2019
Dung lượng: 25.3 KB
Số lượt tải: 7975
Số lượt thích: 2 người (Phạm Văn Út, Ko Bat O)
PHỤ LỤC II
Gợi ý biểu mẫu đánh giá
Sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
(Kèm theo Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018)

BIỂU MẪU SỐ 1
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên: …………………………………………………………………….
Trường: ……………………………………………………………………………….....
Môn dạy:……………………………….. Chủ nhiệm lớp:………………………………
Quận/huyện/Tp,TX:……………………. Tỉnh/Thành phố:……………………………
Hướng dẫn:
Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGD ĐT, đọc kĩ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá ( đánh dấu x) các mức chưa đạt ( CĐ ); Đạt (Đ): Khá (Kh): Tốt (T).
Tiêu chí
Kết quả xếp loại
Minh chứng


CĐ

K
T


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo


Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo


Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo


Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ


Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân


Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh


Tiêu chuẩn 3: Năng lực xây dựng môi trường giáo dục


Tiêu chí 8: Xây dựng văn hóa nhà trường


Tiêu chí 9: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường


Tiêu chí 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường


Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội


Tiêu chí 11: Tạo dựng mối quan hệ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên có liên quan


Tiêu chí 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh


Tiêu chí 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để giáo dục đạo đưc, lối sống cho học sinh


Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục


Tiêu chí 14: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc


Tiêu chí 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dụcNhận xét( Ghi rõ ):
Điểm mạnh:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Những vấn đề cần cải thiện:………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo
Mục tiêu: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải hiện):………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Thời gian: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Điều kiện thực hiện: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Xếp loại kết quả đánh giá 1: ……………………………….


……………, ngày …. tháng …. năm ……….
Người tự đánh giá
( Ký và ghi rõ họ tên )

……………………………………
-Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt:Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt,trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy địnhchuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;
Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức trung bình trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức khá,trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy địnhchuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá;
Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên
Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá
 
Gửi ý kiến