Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BIỂU MẪU 01 ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN THEO TT20/2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Minh Thông
Ngày gửi: 07h:33' 23-05-2019
Dung lượng: 108.0 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC II
biểu mẫu đánh giá
sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
(Kèm theo công văn số 4530 /BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01tháng 10 năm 2018)

BIỂU MẪU 1
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên: Hoàng Thị Thúy Vân
Trường: PTDTBT Tiểu học Vừ A Dính
Môn dạy: Tiểu học Chủ nhiệm lớp: .......
Huyện Mù Cang Chải Tỉnh Yên Bái
Tiêu chí
Kết quả xếp loại
Minh chứngCĐ

K
T


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo


Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo
x

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức; Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường; Bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú;

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo
x

Không mặc trang phục hoặc có lời nói phản cảm, không làm các việc vi phạm đạo đức nhà giáo; Phiếu đánh giá và phân loại viên chức; Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ.

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ


Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

x
- Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ đúng với yêu cầu của cấp học; Giấy xác nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định; kế hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên thể hiện được việc vận dụng sáng tạo, phù hợp với các hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng; Biên bản dự giờ chuyên đề

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


x
- Phiếu đánh giá và phân loại viên, sổ báo giảng... biên bản kiểm tra của nhóm chuyên môn, ban giám hiệu ghi nhận việc điều chỉnh kế hoạch; Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ trong năm học.

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
x

Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trở lên; Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được phân công giảng dạy có sự tiến bộ.

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
x

Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trở lên; Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được phân công giảng dạy có sự tiến bộ.

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh


x

- Phiếu dự giờ/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp/tiết sinh hoạt lớp được xếp loại khá trở lên hoặc biên bản họp cha mẹ học sinh trong đó ghi nhận giáo viên thực hiện được các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh; hoặc kết quả vận động học sinh dân tộc thiểu số đến lớp

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục


Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trườngx


Phiếu đánh giá và phân loại viên chức thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp học và nhà trường theo quy định

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
x
Biên bản họp cha mẹ học sinh/ý kiến của tổ chuyên môn; Biên bản họp tổ chuyên môn ghi nhận giáo viên thực hiện đúng quy định về quyền dân chủ và đạt được hiệu quả trong việc hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và phát huy quyền dân chủ của học sinh

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
x
Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ; không để xảy ra vụ việc bạo lực học đường.

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

x
Biên bản họp cha mẹ học sinh, biên bản họp tổ chuyên môn có đề xuất được các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh.


 
Gửi ý kiến