Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:18' 02-12-2013
Dung lượng: 197.5 KB
Số lượt tải: 2064
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT MỸ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HỢP THANH A

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Trường Tiểu học : Hợp Thanh A Số điện thoại : 0433847438
Xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia về việc tự kiểm tra, đánh giá trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2013-2014.
Ngày 12 tháng 11 năm 2013 Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 xã Hợp Thanh đã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá trường Tiểu học Hợp Thanh A:

I- THÀNH PHẦN ĐOÀN TỰ KIỂM TRA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NỘI DUNG KIỂM TRA
( Căn cứ 5 tiêu chuẩn Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học ban hành theo Thông tư 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1- Đoàn nghe báo cáo :
- Báo cáo của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hợp Thanh A về việc thực hiện các quy định của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 ban hành kèm theo Thông tư 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ý kiến của Đảng uỷ, UBND xã Hợp Thanh.
2- Đoàn tổ chức tự kiểm tra, thẩm định theo 5 tiêu chuẩn trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 ban hành kèm theo Thông tư 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả cụ thể như sau :

I. TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường:
- Nhà trường có 1 Hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng; Cán bộ quản lý của nhà trường đảm bảo các yêu cầu Điều lệ trường Tiểu học; Nhà trường có Hội đồng trường gồm 9 thành viên do Ông Dương Văn Phú là chủ tịch Hội đồng; Mỗi năm học Hiệu trưởng nhà trường đều ra quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và các Hội đồng tư vấn khác giúp Hiệu trưởng hoàn thành nhiệm vụ năm học như: Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng chấm SKKN, Hội đồng xét tăng lương…
- Chi bộ đảng nhà trường có 15 đảng viên trực thuộc đảng bộ xã Hợp Thanh; Công đoàn nhà trường có 37 đoàn viên thuộc công đoàn GD&ĐT Mỹ Đức; Nhà trường có chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 10 đoàn viên trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hợp Thanh; Liên đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường gồm 199 đội viên và 273 nhi đồng hoạt động theo Điều lệ Đội.
- Nhà trường có 3 tổ chuyên môn là các tổ 4+5, tổ 1+2+3, tổ GVCT và 1 tổ văn phòng. Mỗi năm học, các tổ chuyên môn và tổ văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo đúng Điều lệ trường Tiểu học quy định. Các tổ chuyên môn của nhà trường sinh hoạt định kỳ 2 tuần 1 lần để tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm với các trường bạn. Trong 5 năm học qua đã tổ chức được 78 chuyên đề về công tác bồi dưỡng h/s giỏi; giúp đỡ h/s yếu; công tác chủ nhiệm lớp; công tác viết SKKN; công tác đẩy mạnh ứng dụng CNTT …
2. Lớp học, số học sinh, trường, điểm trường:
- Quy mô trường lớp 5 năm học qua:
Năm học
Số lớp
Số học sinh
Ghi chú

2009 – 2010
18
403


2010 – 2011
15
415


2011 – 2012
15
431


2012 - 2013
15
440


2013 - 2014
15
472- 5 năm học qua quy mô trường lớp không có biến đổi lớn, số lượng học sinh các khối lớp cơ bản đồng đều, mỗi lớp đều được biên chế trên 20 h/s và không vượt quá 35 h/s. Toàn trường học tập trung ở một điểm trường tại thôn Vài, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức.
3. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ
 
Gửi ý kiến