Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Biên bản họp hội đồng trường lần 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thanh Sáu
Ngày gửi: 21h:31' 19-07-2018
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 2884
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD &ĐT AN BIÊN
TRƯỜNG TH HƯNG YÊN 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KÌ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Trường Tiểu học Hưng Yên 2, năm học 2017-2018
V/v Sơ Kết học kỳ I năm học 2017-2018;
 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:
- Thời gian: Lúc 10 giờ 15 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng Hội đồng trường, Trường Tiểu học Hưng Yên 2.
- Thành Phần:
1. Đ/c Trịnh Ngân Khánh - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng
2. Đ/c Phan Thanh Sáu - P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
3. Đ/c Lâm Văn Thắng - P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
4. Đ/c Lê Bích Tuyền - TT Tổ Văn phòng - Thư ký HĐ
5. Đ/c Nguyễn Thị Nga - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng
6. Đ/c Hồ Thanh Xuyên - Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng
7. Đ/c Đỗ Minh Thiết - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng
8. Đ/c Bùi Thị Thơm - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng
9. Đ/c Nguyễn Việt Hùng - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng
10. Đ/c Nguyễn Thành Chơn – TPT – UV Hội đồng
11. Đ/c Phan Ba Ben - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng
2. Nội dung:
2.1. Ông Trịnh Ngân Khánh, Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:
Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018.
2.2. Tiến trình buổi họp:
2.2.1. Thảo luận về dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018:
- Ông Phan Thanh Sáu thông qua dự thảo báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017-2018.
(Đính kèm Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017-2018)
- Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.


2.2.2. Kết quả:
11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.
3. Kết luận:
Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018 và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ba).

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CÁC THÀNH VIÊN

PHÒNG GD&ĐT AN BIÊN
TRƯỜNG TH HƯNG YÊN 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: 03/NQ-HĐT
Hưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2017


NGHỊ QUYẾT
Lần họp thứ ba, năm học 2017-2018 của Hội đồng trường
Trường Tiểu học Hưng Yên 2Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;
Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trưởng Trường Tiểu học Hưng Yên 2, nhiệm kì 2014-2019;
Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường, Trường Tiểu học Hưng Yên 2 trong năm học 2017-2018;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng trường ngày 15 tháng 12 năm 2017,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018 (đính kèm Báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018);
Điều 2. Hội đồng trường giao cho Ông Lâm Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua
 
Gửi ý kiến