Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Biên bản giám sát của TTND

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:14' 16-05-2013
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 7803
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS VĨNH PHÚ
BAN THANH TRA NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
GIÁM SÁT CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Năm học 2012 – 2013

Thời gian: Từ 14h 00 phút, ngày 2 tháng 5 năm 2013
Địa điểm: Tại Trường THCS Vĩnh Phú
Thành phần tham dự:
1. Ban thanh tra nhân dân gồm có:
- Ông Vũ Phong Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thu Phương Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Hồng Ủy viên
2. Đại diện nhà trường và bộ phận chức năng:
- Ông Hoàng Văn Hải Hiệu trưởng
- Bà Phan Thị Na P.Hiệu trưởng
- Bà Hà Thị Thanh Thư kí nhà trường
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương Kế toán
- Bà Hà Thị Thanh Thủ quĩ
3. Đại diện Công đoàn cơ sở:
- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Chủ tịch

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN TTND

1. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường:
Ban lãnh đạo Trường THCS Vĩnh Phú trong năm học qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, pháp luật của Nhà nướcđến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là ngay từ đầu năm học 2012 – 2013 tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành; Cuộc vận động hai không với bốn nội dung, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học” nhà trường đã làm cho đội ngũ nhà giáo và nhân viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa của các cuộc vạn động. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, quản lí giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

2. Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác, chấp hành chế độ quản lí tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của nhà trường:
a, Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước:

Công tác tài chính được nhà trường thực hiện tốt và có hiệu quả, mọi hoạt động chi tiêu của nhà trường đều chủ yếu ưu tiên cho công tác dạy và học.

Danh mục được cấp
Số tiền
Đã chi

Ngân sách Nhà nước

b, Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn thu khác:

Việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu khác hợp lí, theo đúng qui định thu, chi của luật tài chính.

Danh mục các loại quĩ
Số tiền
Đã chi

1. Hội phụ huynh2. Khuyến học3. Điện4. Bảo vệ5. Đội6. Nhân đạo
c, Việc chấp hành chế độ quản lí tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của nhà trường:

Nhà trường chấp hành đúng chế độ quản lí tài chính, thu, chi đều có hóa đơn chứng từ. Mọi công tác thu, chi đều phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường. Nhà trường thường xuyên kiểm tra tài chính 2 lần/năm: cuối học kì I & cuối năm học.
3. Việc thực hiện nội qui, qui chế của đơn vị, trường học:

Thực hiện yêu cầu dân chủ hóa trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các qui chế hoạt động, đồng thời thong qua các qui chế để 100% cán bộ, giáo vieenthaor luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.
 
Gửi ý kiến