Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản đánh giá viên chức cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Ngọc Ẩn
Người gửi: Phan Ngọc Ẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:34' 08-06-2018
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THUẬN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 3


Số: …../BB-TCM
An Thuận, ngày tháng 5 năm 2018


BIÊN BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
Năm: 2018

1. Thời gian, địa điểm:
-Thời gian: ………. giờ ………. phút, ngày …… tháng ……. năm 2018
-Địa điểm: ………………………………………………………………
2. Thành phần tham dự:
2.1. Phan Ngọc Ẩn Tổ trưởng
2.2. Nguyễn Thị Xuân Liễu Tổ phó
2.3. Nguyễn Thị Hoàng GV
2.4. Đặng Hoàng Nhi GV
2.5. Trần Thị Song GV
2.6. Nguyễn Thị Vân An GVTH
2.7. Phạm Thị Ngọc Chân GVTA
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Nội dung:
3.1. Đ/c Tổ trưởng thông qua các nội dung nhận xét, đánh giá viên chức:
Nghị định 56/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
3.2. Từng thành viên tổ thông qua bản đánh giá, phân loại viên chức:
3.3. Ý kiến của các thành viên trong tổ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.4. Kiến nghị – Đề xuất:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản kết thúc lúc ……… giờ ……… phút cùng ngày.
Người chủ trì
Người viết biên bản

………………………………….


………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến