Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  BIÊN BẢN BAN GIAO HS THEO TT 30

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Kiet Dinh An
  Ngày gửi: 15h:05' 17-07-2015
  Dung lượng: 99.0 KB
  Số lượt tải: 100
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH AN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO
  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014 – 2015

  A. Thời gian: .... giờ …. phút ngày …. tháng .... năm 2015
  Tại .......................................................................................
  B. Thành phần tham dự :
  1- Ông (bà):..................................................., - GVCN lớp ... năm học 20... – 20....
  2- Ông (bà):..................................................., - GV nhận lớp năm học 20... – 20....
  C. Nội dung :
  - Căn cứ theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.
  - Căn cứ khoản 3, Điều 15 Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
  Hôm nay chúng tôi tiến hành họp, làm biên bản nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục lớp ..... năm học 2014-2015 cho giáo viên chủ nhiệm trong năm học 2015-2016
  * Số liệu bàn giao cụ thể như sau :
  I. Số lượng :
  Lớp
  Tổng số học sinh
  Học sinh dân tộc
  HSKT
  HS có HCKK
  
  
  Số lượng
  Nữ
  Số lượng
  Nữ
  
  
  
  2A
  
  
  
  
  
  
  
  II. Chất lượng : Kết quả giáo dục cuối năm lớp …... :
  1. Đánh giá thường xuyên :
   2. Đánh giá định kì (Điểm số):
  
  3. Năng lực – Phẩm chất – HTCT Lớp học :
  + Học sinh lên lớp lần 1:........., .........%;
  + Học sinh lên lớp sau khi thi lại: ............, ..............%;
  III. Hồ sơ bàn giao :
  1. Học bạ:.................quyển
  2. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục : ……. quyển
  3. Bài KTĐK cuối năm học : …… bài
  4. Danh sách học sinh được khen thưởng (Nếu có)
  * Đặc điểm của lớp : (Ghi những nét nổi bật hoặc những hạn chế cần khắc phục, giúp đỡ)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Trên đây là những số liệu cụ thể về kết quả giáo dục của lớp ...., năm học 2014-2015 được ghi vào biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng cho giáo viên nhận lớp mới trong năm học 20... – 20.... và đã được sự thống nhất giữa giữa hai bên : giáo viên giao lớp và giáo viên nhận lớp.
  Biên bản kết thúc vào lúc ....giờ, ....... phút, cùng ngày (Biên bản này được lập thành 3 bản: cá nhân GV giáo lớp giữ 1 bản, cá nhân GV nhận lớp giữ 1 bản, nhà trường giữ 1 bản).
  Định An, ngày ….. tháng ….. năm 2015.
  GV nhận lớp GV bàn giao lớp
  (Kí, ghi rõ họ và tên) (Kí, ghi rõ họ và tên)

   
  Gửi ý kiến