Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

bien ban

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: trần văn bốn
Ngày gửi: 14h:05' 20-09-2019
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU THUÂN
CHI BỘ THÔN 3

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thôn 3, ngày 19 tháng 8 năm 2017


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu: Ban Chi ủy Chi bộ Thôn 3
Nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đại hội Chi bộ Thôn 3 nhiệm kỳ 2017-2020 tổ chức ngày 19 tháng 8 năm 2017 đã tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.
Đại hội biểu quyết số lượng uỷ viên BCU Chi bộ thôn 3, nhiệm kỳ 2017 – 2020 là 03 đồng chí. Danh sách ứng cử và đề cử 4 đồng chí, Đại hội bầu 3 đ/c.
Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử gồm: 04 đồng chí có tên sau:
1, Đ/c Nguyễn Văn Anh
2, Đ/c Đoàn Quang Chung
3, Đ/c Nguyễn Văn Huy
4, Đ/c Đoàn Quang Như
Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm 03 đ/c có tên sau đây:
1. Đ/c Trần Văn Bốn
2. Đ/c Nguyễn Văn Anh
3. Đ/c Nguyễn Văn Manh
Tổ trưởng
Thư ký
Thành viên

Tổ kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản như sau:
- Tổng số Đảng viên được triệu tập về dự Đại hội 23 đại biểu.
- Tổng số Đảng viên có mặt dự Đại hội 23đại biểu.
- Tổng số Đảng viên chính thức tham gia bỏ phiếu: 23 đại biểu.
Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu.
Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.
Kết quả phiếu bầu cho từng đồng chí như sau:
1, Đ/c Nguyễn Văn Anh 19 Phiếu /22 phiếu, đạt 86.3%.
2, Đ/c Đoàn Quang Chung. 14 Phiếu /22 phiếu, đạt 63.6%.
3, Đ/c Nguyễn Văn Huy 15 Phiếu /22 phiếu, đạt 68.2%.
4, Đ/c Đoàn Quang Như 11Phiếu / 22 phiếu, đạt 50%.
Căn cứ kết quả Bầu cử thì danh sách những người sau đây trúng cử vào BCU Chi bộ thôn 3 nhiệm kỳ 2017-2020 gồm:
1, Đ/c Nguyễn Văn Anh
2, Đ/c Đoàn Quang Chung
3, Đ/c Nguyễn Văn Huy
Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 bản, thông qua tại Đại hội Chi bộ vào lúc:
6giờ 10 phút ngày 19 tháng 8 năm 2017.
T/M TỔ KIỂM PHIẾU T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔ TRƯỞNG
ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU THUÂN
CHI BỘ THÔN 3

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thôn 3, ngày 19 tháng 8 năm 2017


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu: Chức danh Bí thư Chi bộ Thôn 3
Nhiệm kỳ 2017 - 2020


Đại hội Chi bộ thôn 3 ngày 19 tháng 8 năm 2017 đã bầu cử Chức danh Bí thư Chi bộ Chi bộ thôn 3 nhiệm kỳ 2017-2020, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.
Đại hội biểu quyết số lượng Chứ danh Bí thư Chi bộ thôn 3, nhiệm kỳ 2017 - 2020 là 01 đồng chí. Danh sách ứng cử và đề cử 1 đồng chí, Đại hội bầu 1 đ/c.
Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử gồm: 01 đồng chí có tên sau:
1, Đ/c Nguyễn Văn Anh
Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm 03 đ/c có tên sau đây:
1. Đ/c Trần Văn Bốn
2. Đ/c Nguyễn Văn Anh
3. Đ/c Nguyễn Văn Manh
Tổ trưởng
Thư ký
Thành viên

Tổ kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản như sau:
- Tổng số đảng viên được triệu tập về dự Đại hội 23 đại biểu.
- Tổng số đảng viên có mặt dự Đại hội 23 đại biểu.
- Tổng số đảng viên chính thức tham gia bỏ phiếu:23 đại biểu.
Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu.
Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 23phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.
Kết quả phiếu bầu cho từng đồng chí như sau:
1, Đ/c Nguyễn Văn Anh 21 Phiếu /23 phiếu, đạt 91.3%.
Căn cứ kết quả Bầu cử thì danh sách những người sau đây trúng cử Bí thư Chi bộ thôn 3 nhiệm
 
Gửi ý kiến