Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BDTX TIEU HOC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Việt Rum
Ngày gửi: 20h:06' 26-10-2016
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
NGUYỄN ĐÌNH KHUÊ MODULEIH
28
KIỂM TRA, đanh GIẤ
CÁC MÔN HỌC BẰNG ĐIỂM SÔ KẾT HỢP VỚI NHẬN XÉT A. GIỚI THIỆU/TỐNG QUAN

mòi tra, đánh giá cùng các thành khác tìÊu; dung; phương pháp ; phuơng ; quán lí, chúc ) nÊn cúa mòi giáo , trong đó mòi tra, đánh giá là khâu then cúa quá trình mòi giáo thông. mòi tra, đánh giá thúc đoi phuong pháp , góp nâng cao giáo , tìÊu giáo .
Ch ương tĩình thông - (ban hành theo 16/2006/-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 truong Giáo và Đào ) xác rõ đánh giá giáo nhu sau:
Đánh giá giáo HS ờ các môn và giáo trong lóp và cáp múc tìÊu giáo , căn CU quá trình giáo , góp nâng cao giáo toàn , vĩÊn, khích HS châm và tin trong .
Đánh giá giáo các môn , giáo trong và cáp :
tính toàn , khoa , khách quan, trung ;
Căn cú vào thúc, kĩ năng và yÊu thái cúa môn và giáo ờ tùng , ờ toàn sây công thích ;
giũa đánh giá xuyên và đánh giá kì; giũa đánh giá GV và đánh giá cúa HS; giũa đánh giá nhà truong và đánh giá gia dinh, ;
giũa hình thúc khách quan, và các hình thúc đánh giá khác.
Các môn , Toán, Khoa , sú và lí đánh giá vói nhân xét cúa GV; các môn và giáo khác đánh giá xét cúa GV.
chuơng trình giáo thông cáp cũng xác : “thúc, kĩ nàng là các yÊu co , tui thúc, kĩ nàng
môn ; giáo mà HS và .
thúc, nâng hoá ờ các chú môn theo , ờ các lĩnh cho lóp và cho cáp . Yêu thái sác cho lóp và cho cáp . thúc, kĩ nâng là so biÊn SGK, quán lí , đánh giá giáo ờ tùng môn , giáo tính thong , tính thi chuông trình ; dam luông và quá trình giáo .".
Giáo và Đào dã vân bán và tài Idem tra, đánh giá, HS , nhu: Quy đinh và HS (ban hành kèm theo 30 /2005 /-BGDĐT ngày 30/9 /2005); tra (NXB Giáo , 2008).

B. MỤC TIÊU
Tài trang cho ngưòi :
quan hình thúc danh giá các môn .
Đánh giá nhũng và khó khăn trong danh giá .
Có nâng xây dung tra kì o các môn : , Toán, Khoa , sú lí.

c. NỘI DUNG
Nội dung 1
Ở THÒNG QUA só xét
1: Xem xét đánh giá các môn 90 ở nay 1. Nhiệm vụ
Suy nghĩ và nhó danh giá các môn o anh/và lòi các câu :
Uu là gì?
là gì?
Theo ý anh/, như nào?
Anh/hãy ghi ý anh/ra và thông tin đây.
(gian: 1 )
2. Thông tin phản hồi cho hoạt động 1
ưu
GV đã sú các hình danh giá: xuyÊn, giũa kì, kì, nãm
 
Gửi ý kiến