Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX THPT module 6, 24, 30, 31

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hứa Việt Hưng
Ngày gửi: 19h:32' 14-05-2017
Dung lượng: 79.3 KB
Số lượt tải: 1596
Số lượt thích: 1 người (phạm văn trí)

TRƯỜNG THPT NGÂN SƠN
TỔ: LÝ – HÓA – SINH – CÔNG NGHỆ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngân Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2015.


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2014 - 2015

- Họ và tên giáo viên: Hứa Việt Hưng
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm chuyên ngành Hóa Học
- Tổ công tác: Lý – Hóa – Sinh – Công Nghệ
- Trường : THPT Ngân Sơn
- Nhiệm vụ được phân công năm học 2014 - 2015: Giảng dạy môn Hóa Học khối 12
Tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 năm học 2014 – 2015 như sau:

I. Các mô đun đăng kí:
1. Môđun THPT 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông.
1. Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh trung học phổ thông.
2. Xây dựng bầu không khí học tập cho học sinh trung học phổ thông
3. Dạy học tích cực
Phát triển môi trường học tập là việc tạo ra các điều kiện thuận lợi từ bên ngoài để kích thích các động cơ học tập của học sinh, thúc đẩy học sinh thực hiện hoạt động học tập của bản thân nhằm hoàn thành mục tìêu học tập đã đề ra.
2. Mô đun THPT 24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học
1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.
2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.Học tập mô đun này sẽ giúp cho người học có kĩ năng kiểm tra đánh giá trong dạy học.
3. Mô đun THPT 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học phổ thông
1. Mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học phổ thông.
2. Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học phổ thông.
3. Nội dung đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học phổ thông.
4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học phổ thông.
+ Mục tiêu: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh là một khâu vô cùng quan trọng, vì thế nó không thể thiếu được trong hoạt động giáo dục ở nhà trưởng.
Quá trình xử lí những thông tin thu thập được qua kiểm tra, trên cơ sở đối chiếu với mục tiêu đã xác định, điều kiện thực hiện, kết quả đạt được... Việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT có thể được biểu hiện qua thái độ và nhận xét của giáo viên. Đánh giá bằng thái độ là việc bày tỏ sự đồng tình, tán thành, khen ngợi... (đối với những kết quả tích cực) hoặc là sự nhắc nhở, phê bình, chê trách (đối với những kết quả tiêu cực). Đánh giá bằng nhận xét là sự đo kết quả về số lượng và chất lượng được thể hiện qua lời nói hay viết của giáo viên, trong đó, có thể chỉ ra những ưu điểm hay hạn chế của học sinh.
Là những tiêu chí, những chỉ tiêu, những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể mà chúng ta cần đạt được sau khi kết thúc một hoạt động nào đó. Mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh phải đuợc thiết kế sao cho thực hiện được chức năng làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chuẩn xác. Mục tiêu có thể coi là một sự rõ ràng, đầy đủ chứa đựng những kết quả đã dự kiến trước.
Tuy nhìên, để có đuợc sự đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT một cách chính xác, công bằng và toàn diện thì việc xác định mục tiêu đánh giá là vô cùng quan trọng và có ý nghĩa rất lớn. Đánh giá sẽ ít sai sót hơn, ít mang tính ngẫu nhiên hơn khi các mục tiêu được công bố một cách rõ ràng. Nếu mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT được xác định một cách đúng đắn thì nó sẽ cỏ ý nghĩa vô cùng to lớn
Thứ nhất, nó giúp quá trình đánh giá vận hành có chất lượng và hiệu quả, không đi chệch hướng;
Thứ hai, nó là chuẩn để đánh giá sản phẩm con ngưởi mà quá trình giáo dục mang lại, xem sản phẩm này đạt được chuẩn ở mức nào.
Khi xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện
 
Gửi ý kiến