Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX MODULE TH 14

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hữu Hạnh
Ngày gửi: 13h:24' 19-01-2017
Dung lượng: 261.0 KB
Số lượt tải: 1850
Số lượt thích: 0 người
MODULE 14


THỰC HÀNH THIẾT KẾ
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
THEO HƯỚNG DẠY HỌC
TÍCH CỰC
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Khi học Module TH 14, học viên cần có các tài liệu tham khảo cần thiết.
Tài liệu Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực được biên soạn theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học nhằm giúp giáo viên tiểu học vận dụng được cơ sở lí luận vào thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.
Module TH 14 gồm có các nội dung sau:
Thực hành thiết kế kế hoạch bài học cho bài hình thành kiến thức mod theo hướng dạy học tích cực.
Thực hành thiết kế kế hoạch bài học cho bài thực hành theo hướng dạy học tích cực.
Thực hành thiết kế kế hoạch bài học cho bài ôn tập theo hướng dạy học tích cực.
Module trình bày dưới hình thức tự học với sự hỗ trợ cửa các phương tiện dạy học và sự hợp tác của các bạn cùng học. Người học phát huy tính tích cực của mình trong hoạt động nhận thức: đọc, suy nghĩ, ghi nhớ, liên hệ với những hiểu biết đã có, vận dụng. Module được biên soạn trên cơ sở vừa cung cấp thông tin, vừa tổ chức cho người học hoạt động để tự mình chiếm lĩnh kiến thúc. Module như “người hướng dẫn" học tập và yêu cầu người học tiến hành các hoạt động như:
- Suy nghĩ và phân tích về một vấn đề gì đó.
- Thảo luận với bạn cùng học.
- Liên hệ điều đã học với thực tiễn.
- Tự kiểm tra, đánh giá.
- Viết một bài thu hoạch sau khi học.
Thông tin phản hồi sau hoạt động giúp người học đánh giá kết quả hoạt động của mình và hoàn thiện một cách chính xác, khoa học kiến thức thu nhận được qua hoạt động. Việc kiểm chứng kết quả học tập của học sinh được phản ánh qua thông tin phản hồi.
Thông tin nguồn là những kiến thức mới cần được trang bị trước khi học sinh tham gia hoạt động.
B.MỤC TIÊU
Tài liệu giúp người học có khả năng:
- Thiết kế kế hoạch bài học cho bài hình thành kiến thức mới và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học tích cực.
- Thiết kế kế hoạch bài học cho bài thực hành và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học tích cực.
- Thiết kế kế hoạch bài học cho bài ôn tập và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học tích cực.


C. NỘI DUNG
NỘI DUNG 1:

THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC CHO BÀI HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

Hoạt động 1. Phân tích kế hoạch bài học của bài hình thành kiến thức mới theo hướng dạy học tích cực
I. NHIỆM VỤ
Dưới đây là một số kế hoạch bài học cho bài hình thành kiến thức mới.
Môn Tiếng Việt (LỚP 1)
Tuần 3 (tiết 7,8)
Âm /E/

I. Mục tiêu
- Nhận biết được nguyên âm e . Đánh vần và đọc được các tiếng có nguyên âm e.
- Biết vẽ mô hình có 2 phần, đưa tiếng vào mô hình đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình.
- Đọc được bài trong GK
II. Đồ dùng dạy học
- HS: SGK
- GV: SGK
III. Các hoạt động dạy học
Việc 1. Chiếm lĩnh ngữ âm
            Mục đích: HS phát âm tiếng chứa âm mới, nhận ra âm mới là nguyên âm hay phụ âm, vẽ được mô hình phân tích tiếng có âm mới.
1.1. Giới thiệu âm mới
- GV phát âm tiếng mẫu:  /đe/ 
- Yêu cầu HS phát âm lại: /đe/ (đồng thanh, nhóm, cá nhân)
1.2. Phân tích tiếng
            - GV yêu cầu HS phân tích tiếng /đe/ (kết hợp vỗ tay) để biết phần đầu là âm /đ/ và phần vần là âm / e/.
- GV hỏi: Tiếng / đe / có âm nào đã học? Âm nào chưa học?
- HS trả lời: Âm /đ/ đã học, âm /e/ chưa học.  
- GV phát âm mẫu:  /e/  
            - GV cho HS phát âm lại âm /
 
Gửi ý kiến