Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX module 12,13,14,15,16.van

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Mỹ Vân
Ngày gửi: 14h:10' 15-05-2014
Dung lượng: 198.0 KB
Số lượt tải: 15789
Số lượt thích: 5 người (phạm văn cường, Nguyễn Duy Hải, Lê Bá Lĩnh, ...)
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2013 - 2014

Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ VÂN
Tổ khối: Tổ khối 4
Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.
Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương năm học 2013 – 2014.
Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
( modun 12, 13, 14, 15, 16 )
Thời gian thực hiện: Từ 03. 9. 2013 đến 15. 5 . 2014

KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. Nghiên cứu học tập các văn bản của cấp trên và của ngành:
1. Quyết định số 14/2007/ QĐ-BGD ĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ban hành quyết định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.
2. Quyết định số 16/2008/ QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định ban hành quy định về đạo đức nhà giáo
3. Chỉ thị số 40/2008/CTBGD&ĐT ngày 22/7/2008 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông.
4. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục đào tạo về ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
5. Chỉ thị số 03/CT TW ngày 14/5/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
6. Thông tư 32/2011/TT – BGD& ĐT ngày 08/8/2011 ban hành chương trình BDTX giáo viên tiểu học
7. Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ giáo dục đào tạo về nhiệm vụ giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014.
8. Công văn số 5737/ BGDĐT-GDTH ngày 21/8/2013 Về việc hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học theo mô hình trường học mới Việt Nam ( VNEN).
9. Nghị quyết 29 của BCH TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
10. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục.
11. Quyết định số 801/QQĐ-UBND ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục Mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
12. Văn bản 1187/SGD&ĐT ngày / / của Sở giáo dục đào tạo về hướng dẫn thực hiện nền nếp trường Tiểu học.
13. Văn bản số 795/SGDDTT-GDTH ngày 9/9/2011 của Sở giáo dục đào tạo về thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp Tiểu học.
14. Kế hoạch số 43/KH-PGDĐT ngày 10/10/2013 về việc hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014.
II. Lập kế hoạch:
- Kế hoạch công tác chủ nhiệm của lớp trong năm học, từng tháng và từng tuần cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của lớp.
- Kế hoạch về chất lượng 2 mặt giáo dục cho học sinh của lớp
- Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng vào các tiết tự học buổi 2 và cuối các buổi chiều.
- Kế hoạch bài giảng.
- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thực hiện nội dung 3 với 5 môđun (12; 13; 14; 15; 16) và những điểm mới trong đánh giá học sinh VNEN theo văn bản 5737.
Mô đun 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
Mô đun 13: Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.
Mô đun 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
Mô đun 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
Mô đun 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
Thời gian thực hiện: Từ 01. 11. 2013 đến 31. 5. 2014

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

MODULE TH 12:
LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP
CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC

Số tiết tự học: 8
Số tiết lí thuyết: 3
 
Gửi ý kiến