Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BDTX 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Ngọc Tính
Ngày gửi: 09h:04' 06-05-2017
Dung lượng: 162.5 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD–ĐT TP LONG XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Đức, ngày 28 tháng 4 năm 2017
BÁO CÁO
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
VÀ VẬN DỤNG VÀO THỰC TẾ TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
Năm học: 2016 – 2017
Họ và tên: THÁI NGỌC TÍNH
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp: Phụ trách lớp 5 B
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Võ Trường Toản
Qua nghiên cứu, học tập 3 nội dung BDTX năm học 2016 – 2017, tôi xin báo cáo lại kết quả học tập và vận dụng vào thực tiễn giảng dạy như sau :
I / Nội dung 1:
1 . Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2017:
a. Kiến thức và kĩ năng :
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tham gia phong trào thi đua 2 tốt.
- Tập trung chỉ đạo việc tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học; đổi mới phương pháp, phương pháp học và thực hiện tốt thông tư 22; triển khai việc dạy học theo hướng phân hóa ở tất cả các lớp; tăng cường giáo dục đạo đức; giáo dục kĩ năng sống; tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”; giảm tỉ lệ học sinh bỏ học và học sinh chưa hoàn thành chương trình tiểu học; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi /ngày.
- Đổi mới mạnh nẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm; khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Chủ trương rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
b. Vận dụng trong giảng dạy:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cùng với các phong trào thi đua của ngành.
2. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của ngành về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, cơ sở giáo dục.
3. Thực hiện mục tiêu giáo dục học sinh (HS) phát triển toàn diện. Chú trọng chuyển dạy học từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất HS, đặc biệt tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng học sinh trong giai đoạn hiện nay. Lấy nội dung đổi mới phương pháp dạy và học (PPDH) làm động lực chủ yếu, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kĩ năng thực hành cho HS.
4. Mở rộng quy mô một cách hợp lý; phát triển mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; củng cố, nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục (PCGD) và xóa mù chữ; tăng tỷ lệ HS đi học so dân số độ tuổi. Ngành GDĐT chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các giải pháp hạn chế tình trạng HS bỏ học theo Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 15 của UBND tỉnh; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài.
5. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng “Nông thôn mới”, thông qua việc thực hiện tốt các tiêu chí của ngành theo phân công của UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp HS; đa dạng hóa hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho người dân.
6. Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục cả về chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp. Triển khai thực hiện đầy
 
Gửi ý kiến