Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BC GVCN MOI NHAT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Lệ Huyền
Ngày gửi: 08h:48' 16-05-2019
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT BÙ ĐĂNG
"KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ NĂM HỌC 2018 - 2019"

TT lớp XẾP LOẠI HẠNH KIỂM XẾP LOẠI HỌC LỰC
TOÀN BỘ HS HS DÂN TÔC TOÀN BỘ HS HS DÂN TỘC
TS học sinh TS xếp loại tốt TS xếp loại khá TS xếp loại trung bình TS xếp loại yếu TS học sinh TS xếp loại tốt TS xếp loại khá TS xếp loại trung bình TS xếp loại yếu TS xếp loại giỏi TS xếp loại khá TS xếp loại trung bình TS xếp loại yếu TS xếp loại kém TS xếp loại giỏi TS xếp loại khá TS xếp loại trung bình TS xếp loại yếu TS xếp loại kém
1 6/1
2 6/2
3 6/3
4 6/4
5 6/5 0
6 6/6
CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7/1
8 7/2
9 7/3
10 7/4
11 7/5
12 7/6
CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 9/1 38
14 9/2 40
15 9/3 40
16 9/4 41
17 9/5 40
CỘNG 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


GVCN nhập đúng lớp mình xin xóa các lớp còn lại. Cảm ơn GVCN
 
Gửi ý kiến