Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BC cuối năm 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:06' 23-05-2019
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN QUỲNH PHỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 02
TRƯỜNG THCS AN LỄ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Cuối học kỳ II năm học 2018 - 2019

Nội dung Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng số Ghi chú
Số lớp Số h/s Số lớp Số h/s Số lớp Số h/s Số lớp Số h/s Số lớp Số h/s
Số lượng cuối học kỳ I 4 133 3 100 3 95 3 92 13 420
Số lượng cuối học kỳ II 4 133 3 99 3 95 3 92 13 419
Giảm Ốm và chết 0
Bỏ học trong hè 0
Chuyển đi 1 1
Lưu ban 0
Tăng Lưu ban 0
Vận động trở lại lớp 0
Chuyển đến 0
Học sinh nữ 69 43 46 44 202
Học sinh khuyết tật hòa nhập 0
Học sinh đặc biệt khó khăn 1 2 3 6
Con liệt sỹ 0
Con thương binh 81% trở lên 1 1
Con thương binh dưới 81% 1 1
Học sinh dân tộc 1 0 0 0 1
Đội viên TNTP Hồ Chí Minh 133 99 95 92 419

"An Lễ, ngày 22 tháng 5 năm 2019"
NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG


Uông Văn Thành

HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU VÀ IN BÁO CÁO:
- Nhập dữ liệu vào ngay mẫu này. Chỉ nhập số liệu vào các ô không tô màu trong bảng và tên trường vào ô A2 chứa ký tự màu xanh.
" - Khi nhập xong dữ liệu, nếu còn hiện tượng báo lỗi ở cột nào thì dữ liệu ở cột đó không khớp, cần kiểm tra lại."
- Khi in báo cáo: Định dạng giấy in của máy in là A4 và chọn in trang 1.
- Thông tin HS chuyển đi (chuyển đến) in vào mặt sau báo cáo theo mẫu trong phụ lục 01
 
Gửi ý kiến