Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BBKT học kì 1 năm 17 - 18

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:34' 16-05-2018
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ
HỘI ĐỒNG KT TRƯỜNG THCS AN LỄ

Số : /BB - HĐKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

An Lễ, ngày 29 tháng 12 năm 2018


BIÊN BẢN
Về việc kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ - GD& ĐT ngày 28/12//2017 của phòng trường THCS An Lễ về việc thành lập Hội đồng kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2017 – 2018, hội đồng kiểm tra tại Trường THCS An Lễ được thành lập. Các thành viên của Hội đồng kiểm tra gồm:
1. Bà: Nguyễn Thị Thu Trung (Hiệu trưởng Trường THCS An Lễ) - Chủ tịch Hội đồng
2. Ông: Uông Minh Thành (Phó Hiệu Trường THCS An Lễ)-Phó Chủ tịch Hội đồng
3. Ông: Nguyễn Đức Luân (Giáo viên trường THCS An Lễ) làm Thư Ký Hội đồng
4. Các ủy viên: (có danh sách kèm theo)
Diễn biến cụ thể các buổi làm việc của Hội đồng như sau:
I. Ngày làm việc thứ nhất (28/12/2017)
a) Buổi sáng: (Kiểm tra môn Ngữ Văn89, Tiếng Anh 8, 9)
- 6h30` họp Hội đồng kiểm tra, các thành viên trong Hội đồng có mặt đầy đủ, đúng giờ. bà Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng coi kiểm tra, công bố các môn kiểm tra, lịch làm việc, phổ biến quy chế coi kiểm tra, hướng dẫn cách làm việc, ...
- Ông Phó Chủ tịch Hội đồng báo cáo về tình hình cơ sở vật chất và các vấn đề khác đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ kiểm tra.
- Bà Chủ tịch Hội đồng cho các thành viên của hội đồng kiểm tra bì đựng đề kiểm tra môn Ngữ Văn 8,9 và Tiếng Anh 8,9. Hội đồng kết luận bì đựng đề kiểm tra còn nguyên niêm phong (đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho đề kiểm tra). Sau đó bà CTHĐ phân công công việc cho các thành viên trong Hội đồng (Các diễn biến, thông số cụ thể được ghi tại trang tổng hợp Diễn biến điều hành kiểm tra)
- Sau khi thu bài các bài thi được niêm phong ngay tại phòng hội đồng
- Các giám thị báo cáo về tình hình coi kiểm tra. Bà CTHĐ tổng hợp ý kiến, nhắc nhở và kết luận về buổi làm việc như sau:
1. Cơ sở vật chất: Chuẩn bị tốt, đảm bảo tốt cho buổi kiểm tra
2. Đề kiểm tra: đúng môn kiểm tra, đủ số lượng, rõ nét
3. Học sinh: dự kiểm tra đầy đủ, đúng giờ, thực hiện đúng quy chế
4. Giám thị: làm việc đúng thời gian, đúng quy chế
5. Công tác an ninh: tốt, đảm bảo an toàn cho buổi kiểm tra
Buổi kiểm tra diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Buổi làm việc kết thúc vào lúc 11h15` cùng ngày
b) Buổi chiều (Kiểm tra môn Toán 8,9)
- 13h15` họp Hội đồng kiểm tra, các thành viên trong Hội đồng có mặt đầy đủ, đúng giờ. bà Chủ tịch Hội đồng công bố môn kiểm tra, lịch làm việc, phổ biến quy chế coi kiểm tra, hướng dẫn cách làm việc, ...
bà Chủ tịch Hội đồng cho các thành viên của hội đồng kiểm tra bì đựng đề kiểm tra môn Toán 8,9. Hội đồng kết luận bì đựng đề kiểm tra còn nguyên niêm phong (đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho đề kiểm tra). Sau đó bà CTHĐ phân công công việc cho các thành viên trong Hội đồng.(Các diễn biến, thông số cụ thể được ghi tại trang tổng hợp Diễn biến điều hành kiểm tra)
- Sau khi thu bài các bài thi được niêm phong ngay tại phòng hội đồng
- Các giám thị báo cáo về tình hình coi kiểm tra. Bà CTHĐ tổng hợp ý kiến, nhắc nhở và kết luận về buổi làm việc như sau:
1. Cơ sở vật chất: Chuẩn bị tốt, đảm bảo tốt cho buổi kiểm tra
2. Đề kiểm tra: đúng môn kiểm tra, đủ số lượng, rõ nét
3. Học sinh: dự kiểm tra đầy đủ, đúng giờ, thực hiện đúng quy chế
4. Giám thị: làm việc đúng thời gian, đúng quy chế
5. Công tác an ninh: tốt, đảm bảo an toàn cho buổi kiểm tra
Buổi kiểm tra diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Buổi làm việc kết thúc vào lúc 16h30` cùng ngày
II. Ngày làm việc thứ hai (29/12/2017)
a) Buổi sáng: (Kiểm tra môn Ngữ Văn 6,7, Tiếng Anh 6,7)
- 6h30` họp Hội đồng kiểm tra, các thành viên
 
Gửi ý kiến