Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BB thi cuối năm 17 - 18

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:32' 16-05-2018
Dung lượng: 128.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ
HỘI ĐỒNG KSCL TRƯỜNG THCS AN LỄ

Số : 01 /BB - HĐKSCL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

An Lễ, ngày 15 tháng 5 năm 2018


BIÊN BẢN
Về việc kiểm tra chất lượng cuối năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ - GD& ĐT ngày 03/5//2018 của phòng GD & ĐT Quỳnh Phụ về việc thành lập Hội đồng khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2017 – 2018 cấp THCS, Hội đồng khảo sát chất lượng học kỳ II tại Trường THCS An Lễ được thành lập. Các thành viên của Hội đồng gồm:
1. Ông: Bùi Hữu Nghị (Hiệu trưởng Trường THCS An Quý) - Chủ tịch Hội đồng KT
2. Ông: Uông Minh Thành (Phó Hiệu Trường THCS An Lễ)-Phó Chủ tịch Hội đồng KT
3. Ông: Nguyễn Đức Luân (Giáo viên trường THCS An Lễ) làm Thư Ký Hội đồng KT
4. Các ủy viên: do phòng phòng GD-ĐT điều động (có danh sách kèm theo)
Diễn biến cụ thể các buổi làm việc của Hội đồng như sau:
I. Ngày làm việc thứ nhất (7/5/2018)
a) Buổi sáng: (Kiểm tra môn Ngữ Văn 9, Tiếng Anh 9)
- 6h30` họp Hội đồng kiểm tra, các thành viên trong Hội đồng có mặt đầy đủ, đúng giờ. Ông Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng coi kiểm tra, công bố các môn kiểm tra, lịch làm việc, phổ biến quy chế coi kiểm tra, hướng dẫn cách làm việc, ...
- Ông Phó Chủ tịch Hội đồng báo cáo về tình hình cơ sở vật chất và các vấn đề khác đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ kiểm tra.
- Ông Chủ tịch Hội đồng cho các thành viên của hội đồng kiểm tra bì đựng đề kiểm tra , Hội đồng kết luận bì đựng đề ghi đúng môn kiểm tra còn nguyên niêm phong (đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho đề kiểm tra). Sau đó ông CTHĐ phân công công việc cho các thành viên trong Hội đồng (Các diễn biến, thông số cụ thể được ghi tại trang tổng hợp Diễn biến điều hành kiểm tra)
- Sau khi thu bài các bài thi được niêm phong ngay tại phòng hội đồng
- Các giám thị báo cáo về tình hình coi kiểm tra. Ông CTHĐ tổng hợp ý kiến, nhắc nhở và kết luận về buổi làm việc như sau:
1. Cơ sở vật chất: Chuẩn bị tốt, đảm bảo tốt cho buổi kiểm tra
2. Đề kiểm tra: đúng môn kiểm tra, đủ số lượng, rõ nét
3. Học sinh: dự kiểm tra đầy đủ, đúng giờ, thực hiện đúng quy chế
4. Giám thị: làm việc đúng thời gian, đúng quy chế
5. Công tác an ninh: tốt, đảm bảo an toàn cho buổi kiểm tra
Buổi kiểm tra diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Buổi làm việc kết thúc vào lúc 11h15` cùng ngày
b) Buổi chiều (Kiểm tra môn Toán 9)
- 13h30` họp Hội đồng kiểm tra, các thành viên trong Hội đồng có mặt đầy đủ, đúng giờ. Ông Chủ tịch Hội đồng công bố môn kiểm tra, lịch làm việc, phổ biến quy chế coi kiểm tra, hướng dẫn cách làm việc, ...
Ông Chủ tịch Hội đồng cho các thành viên của hội đồng kiểm tra bì đựng đề kiểm tra Hội đồng kết luận bì đựng đề ghi đúng môn kiểm tra còn nguyên niêm phong (đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho đề kiểm tra). Sau đó ông CTHĐ phân công công việc cho các thành viên trong Hội đồng.(Các diễn biến, thông số cụ thể được ghi tại trang tổng hợp Diễn biến điều hành kiểm tra)
- Sau khi thu bài các bài thi được niêm phong ngay tại phòng hội đồng
- Các giám thị báo cáo về tình hình coi kiểm tra. Ông CTHĐ tổng hợp ý kiến, nhắc nhở và kết luận về buổi làm việc như sau:
1. Cơ sở vật chất: Chuẩn bị tốt, đảm bảo tốt cho buổi kiểm tra
2. Đề kiểm tra: đúng môn kiểm tra, đủ số lượng, rõ nét
3. Học sinh: dự kiểm tra đầy đủ, đúng giờ, thực hiện đúng quy chế
4. Giám thị: làm việc đúng thời gian, đúng quy chế
5. Công tác an ninh: tốt, đảm bảo an toàn cho buổi kiểm tra
Buổi kiểm tra diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Buổi làm việc kết thúc vào lúc 16h30` cùng ngày
II. Ngày làm việc thứ hai (14/5/2018)
a) Buổi sáng: (Kiểm tra môn Ngữ Văn 8, Tiếng Anh 8)
- 6h30` họp Hội đồng kiểm tra, các thành viên trong Hội đồng có
 
Gửi ý kiến