Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo XDXHHT 2016-2020 xã Nà Phòn, Mai châu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Kiểm
Ngày gửi: 10h:18' 31-07-2020
Dung lượng: 30.4 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ NÀ PHÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ XDXHHT &PCGD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 07 /BC - BCĐ Nà Phòn, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg
ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Thực hiện Kế hoạch số 326/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án 89); Công văn số 3360/VPUBND-KGVX ngày 26/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Kế hoạch triển khai tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”,
Thực hiện Kế hoạch số 1325/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc triển khai tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”,
Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Nà Phòn triển khai Kế hoạch tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013,
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH XÃ NÀ PHÒN
1. Một số nét về đặc điểm tình hình chung; những thuận lợi và khó khăn: 1.1. Thuận lợi:
*Kinh tế - Xã hội.
Xã Nà Phòn chính thức được thành lập vào tháng 02 năm 2019. Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết số 830/NQ – UBNTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mai Châu; Xã Nà Phòn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị hành chính là xã Nà Phòn(cũ) và xã Nà Mèo(cũ) thành 01 xã. Lấy tên là xã Nà Phòn.
- Xã Nà Phòn nằm cách trung tâm huyện lỵ 1,5km về phía tây có tổng diện tích đất tự nhiên 32.400 ha.
*Về dân số:
Xã có 7 xóm với 767 hộ và 3267 nhân khẩu, trong đó nam 1.568 người, nữ 1.699 người;
Tổng số người trong độ tuổi lao động 18-60 là 2072 trong đó nữ 977, dân tộc 2054.
- Số hộ nghèo; 127 hộ = 16,6%; cận nghèo; 63 = 8,2%.
- Trình độ văn hóa độ tuổi 15 - 60 được chia ra như sau.
+ Tổng số: 2191 người; Nữ: 1039; Dân tộc: 2171; khuyết tật: 24;
+ Chưa đi học hoặc chưa biết chữ: 317 người = 14,5%
- Đảng bộ xã Nà Phòn có 276 đảng viên sinh hoạt trong 13 chi bộ. Ngay từ khi hệ thống chính quyền các cấp đi vào hoạt động, công tác xây dựng chính quyền, chính trị, Kinh tế - Xã hội đã đi vào nề nếp dựa trên nền tảng của các cấp chính quyền thuộc xã cũ. Chính vì thế công tác Xây dựng xã hội học tập - phổ cập giáo dục của xã đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, sự tạo điều kiện, ủng hộ của Đảng Ủy, HĐND- UBND xã.
Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của huyện và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mai Châu có kế hoạch chỉ đạo cụ thể về các bước hoạt động và thực hiện công tác phổ cập giáo dục.
Ban chỉ đạo cấp xã kịp thời củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên.
- Hệ thống hồ sơ phổ cập luôn được củng cố, cập nhật.
- Cán bộ, giáo viên được phân công kiêm nhiệm nhiệt tình có trách nhiệm thực hiện công tác phổ cập đặc biệt là trong việc thống kế số liệu trên phần mềm trực tuyến.
-
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓