Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Đình Túy (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:57' 12-02-2014
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THỌ XUÂN
PHÒNG GD&ĐT

Số: 36 /PGD&ĐT
V/v: Hướng dẫn đánh giá kiểm định chất lượng
giáo dục
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thọ Xuân, ngày 12 tháng 02 năm 2014


Kính gửi:  Ông (Bà) Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS
Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT Thanh Hóa giai đoạn 2013 – 2015. Phòng GD&ĐT Thọ Xuân yêu cầu các trường:
Kiểm tra rà soát việc thực hiện theo Quyết định số 532/QĐ-SGDĐT ngày 16/8/2013 về việc ban hành kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; kiểm định chất lượng giáo dục 2013 – 2015. (Có Quyết định kèm theo)
Dựa trên các văn bản: Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT; Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD và các hướng dẫn đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT rà soát lại quá trình kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục của đơn vị và lên kế hoạch cho thời gian tiếp theo.
Gửi lại báo cáo tự đánh tự đánh giá năm 2010 – 2011 và báo cáo tự đánh giá năm học 2012 – 2013 về Phòng GD&ĐT ngày 17 và 18/02/2014 (Đ/c Hào).
Nhận được công văn này yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;
- Lưu VT;
(Đã ký)


Nguyễn Đình Quế
 
Gửi ý kiến