Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo TTND

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Quốc Vương (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:03' 20-10-2017
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
CĐ TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
BAN THANH TRA NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: …….. / BC – TTND Vạn Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện văn bản số 09/HD-CĐGD ngày 01 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân;
          Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của công đoàn trường THCS Trần Phú;
Căn cứ kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017;
Ban Thanh tra nhân dân trường THCS Trần Phú báo cáo kết quả hoạt động thanh tra trong năm học 2016 – 2017:
A. Báo cáo tổng kết Ban thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017:
I. Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017:
Ban TTND trường THCS Trần Phú được bầu tại Hội nghị CB-CC-VC vào tháng 9 năm 2015.
Cơ cấu ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí:
1- Đ/c Hồ Quốc Vương  - Trưởng ban.
2- Đ/c Phạm Thị Hà Uyên - Uỷ viên.
3- Đ/c Đỗ Duy Quý - Uỷ viên.
          Ban thanh tra nhân dân sau khi được kiện toàn đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn trường nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học đúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong trường học.
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND Năm học 2016 - 2017:
1/ Giám sát việc thực hiện đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước:
+ Ban lãnh đạo trường THCS Trần Phú trong năm học qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả.
+ Tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, chủ trương của ngành và quy định của nhà trường. Tổ chức triển khai các cuộc vận động như cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo.
+ 100% đoàn viên công đoàn giữ vững được đạo đức trong sáng, chuẩn mực của nhà giáo trong công tác và sinh hoạt ở nhà trường và ở địa phương nơi cư trú.
2/ Giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn:
Qua giám sát các hoạt động chuyên môn của nhà trường Ban thanh tra nhân dân kết luận như sau:
+ 100% GV thực hiện đúng, đủ chương trình, đúng tiến độ và đúng thời khóa biểu; thực hiện nghiêm túc quy định của ngành, các Thông tư của Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.
+ Tổ chức ôn tập kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì đúng kế hoạch, đúng quy định.
+ Thực hiện đúng thông tư hướng dẫn trong việc đánh giá, ghi điểm, xếp loại học sinh.
+ Thực hiện đúng quy chế khen thưởng.
+ Nhà trường kết hợp với chuyên môn đã tổ chức dự giờ thăm lớp và xếp loại chuyên môn hàng tháng, học kì, cả năm học theo đúng kế hoạch và đảm bảo tính trung thực, khách quan.
+ Tổ chức, tham gia tốt các hội thi do ngành tổ chức.
+ Công tác tuyển sinh được thực hiện theo đúng thời gian và nguyên tắc.
+ 100% giáo viên có đủ các loại hồ sơ, giáo án theo quy định.
+ Tổ chức tốt các hoạt động: Chuyên đề cấp tổ. Động viên được giáo viên tham dự Hội thi GV dạy giỏi cấp Tỉnh.
+ Tổ chức tốt các phong trào thi đua khác trong giáo viên và học sinh. (Đăng ký học tốt; các cuộc thi qua mạng,...)
+ Thực hiện tốt sự đổi mới trong giảng dạy, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công Đoàn, tổ chức cho toàn thể CB-GV xây dựng quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.
+ Tồn tại:
- Một số giáo viên còn không đạt chỉ tiêu bộ môn đã đăng ký đầu năm, một số lớp chất lượng còn thấp như lớp 6/3.
- Về hồ sơ
 
Gửi ý kiến