Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2009- kế hoạch năm 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dau Xuan Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:35' 11-04-2010
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ MAI HOÁ
CHI BỘ TR ƯỜNG THCS MAI HO Á
---------------------------
Số: 03 / BC-CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mai Hoá, ngày 31 tháng 12 năm 2009


BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2009
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2010
(Trình bày tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2009)
---------------------------------------
PHẦN MỘT: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2009
A- BÁO CÁO SƠ BỘ TÍNH HÌNH CHI BỘ
Số đảng viên tính đến 31-12-2009:
* Tổng số Đảng viên: 28 đ/c. Trong đó:
+ ĐV Chính thức: 23 đ/c
+ ĐV dự bị: 05 đ/c
+ Đảng viên nữ: 16 đ/c
Kết nạp mới trong năm: 03 đ/c
Chuyển chính thức trong năm cho 02 ĐV
Chuyển đi trong năm: 03đ/c
Chuyển đến trong năm: 03 đ/c
B- BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2009
I- CHI BỘ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:
1- Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ và của cấp trên giao.
1.1.Lãnh đạo công tác dạy và học.
a.Về số lượng.
Bằng nhiều biện pháp chỉ đạo nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua thu hút học sinh đến trường, chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức diễn đàn thanh niên, lãnh đạo đội thiếu niên tổ chức các hoạt động vui chơi, tổ chức quyên góp quỹ vì học sinh nghèo của trường nhằm giúp học sinh tạo điều kiện cho học sinh đến lớp. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm quan tâm gần gủi động viên học sinh nhằm duy trì số lượng. Phối hợp với các tổ chức ban ngành cấp xã, thôn có những biện pháp giúp nhà trường trong việc duy trì số lượng.
* Kết quả:
Học sinh đầu năm học 2008-2009: 592 em, cuối năm 590 em, giảm 02 em duy trì số lượng 99,7 %.
Năm học 2009-2010 huy động số lượng được 578 em. Đến cuối học kỳ I số lượng 576 em giảm 2 em duy trì số lượng đạt 99,7 %.
b.Về chất lượng.
Với phương châm coi trọng chất lượng thực sự đồng thời chú trọng chỉ tiêu vì vậy chi bộ đã lãnh chỉ đạo đội ngũ bằng nhiều biện pháp phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn.
* Kết quả:
năm học 2008-2009:
Học sinh giỏi huyện 4 em, học sinh giỏi tỉnh 1 em, xếp loại học sinh giỏi cả năm 36 em, học sinh khá cả năm160 em, học sinh khá giỏi vượt chỉ tiêu của kế hoạch đề ra(chỉ tiêu đề ra 194 kết quả 196 tăng 2 em)
- Học sinh yếu kém 83 em giảm 24 ẹm so với kế hoạch.( kế hoạch 107 em, kết quả 83 em)
- Học sinh tốt nghiệp 127/143 em đạt 89% chưa đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch 130/143)
- Học sinh được vào cấp III đạt 80% số học sinh tốt nghiệp vượt kế hoạch đề ra, chất lượng đã nâng 29 hạng so với toàn tỉnh.
* Học kỳ I năm học 2009 - 2010: Cuối học kỳ I tổng số học sinh là 576 em.
* Kết quả :Thi học sinh giỏi casio đạt 5 giải /5 em dự thi.
Phấn đấu cuối học kỳ I đạt chỉ tiêu:
- Học sinh giỏi :30 em (kế hoạch 31 em) đạt 96,7 % kế hoạch.
- Học sinh khá:
 
Gửi ý kiến