Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo Tổng kết chi bộ năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đình Thiệu (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:34' 08-12-2014
Dung lượng: 142.5 KB
Số lượt tải: 450
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN KIÊN LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BA HÒN KiênLương, ngày 09 tháng11 năm 2014
-----------------

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHI BỘ 2015
Căn cứ Kế hoạch số 121-KH/HU ngày 20/10/ 2014 của huyện Ủy Kiên Lương về hiện phê bình và phê bình năm 2014 với kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, đánh giá phân loại chi bộ cuối nam, đánh giá chuyển biến khắc phục thiếu sót trong chi bộ sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết TW 4 và việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với kiểm điểm hết nhiệm kỳ chi bộ 2010 -2015.
Chi bộ, Ban Chi ủy trường THPT Ba Hòn xin tự kiểm điểm những ưu khuyết điểm cụ thể như sau:
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Tình hình chung:
Chi bộ trường THPT Ba Hòn thành lập tháng 01năm 2011. Thực hiện nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Huyện Kiên Lương; Thực hiện phối hợp công tác với cơ quan chuyên ngành của địa phương và cấp trên.
Tổng số Đảng viên trong năm 2014 là 40 Đảng viên / 30 nữ. Trong đó : Đảng viên chính thức là : 38 đ/c. Đảng viên dự bị là : 02 đ/c. Đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ 2010 -2015 là 12 đ/c
2. Thuận lợi.
Đội ngũ đảng viên và cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn khá cao chiếm gần 100%, đáp ứng được nhiệm vụ nhu cầu giáo dục hiện nay.
Cơ sở vật chất trường lớp từng bước đang được đầu tư khá đồng bộ; bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục trong nhà trường.
Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng bộ Huyện Kiên Lương và lãnh đạo ngành cấp trên, chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định.
Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.
3. Khó khăn:
Cán bộ giáo viên công nhân viên tuy đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục còn nhiều mặt hạn chế ; kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ còn yếu do thiếu kinh nghiệm thực tế
II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ và Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác theo nghị quyết của chi bộ và nhà trường đề ra, cụ thể là : Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Triển khai các chỉ thị, các văn bản qui phạm pháp luật tới đội ngũ và đảng viên.
Lãnh đạo đảng viên, cán bộ viên chức trong cơ quan phát huy tính chủ động sáng tạo; không ngừng cải tiến lề lối làm việc; đổi mới phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, thúc đẩy từng cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Thúc đẩy tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong cơ quan đơn vị.
Tổ chức thực hiện giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị và đảm bảo an toàn trật tự xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng trong học sinh THPT và trong cán bộ giáo viên. Lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ tốt chính trị nội bộ và bảo vệ
 
Gửi ý kiến