Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Huỳnh Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:33' 11-07-2022
Dung lượng: 73.1 KB
Số lượt tải: 332
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN ..................
TRƯỜNG TH ..................

Số: /BC-TH...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày 08 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thực hiện Luật phổ biên, giáo dục pháp luật số: 14/2012/QH13, ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
Thực hiện Công văn số: 704 /STP-PBGDPL ngày 222/6/2022 của Sở Tư pháp tỉnh ………… về báo cáo việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
Trường tiểu học .................. báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL:
1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL:
a) Nhà trường đã quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị và các văn bản, tài liệu khác liên quan về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Nhà trường chỉ đạo cho giáo viên nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của ngành để thực hiện đúng. Hàng tuần, hàng tháng tổ chức tuyên truyền trước cờ, trong các buổi họp để các thành viên trong nhà trường nắm vững và thực thi.
b) Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân trong chương trình chính khoá.
- Giáo viên giảng dạy theo chuẩn kiến thức mà Bộ GD&ĐT quy định, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Lựa chọn phương pháp phù hợp với lứa tuổi, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc học môn giáo dục công dân, pháp luật trong nhà trường.
c) Trường TH .................. xây dựng chương trình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và công an xã .................. trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh.
2. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường bước đầu đã nắm được những nội dung cơ bản thông qua những hình thức tuyên truyền khác nhau như lồng ghép vào chương trình học, các buổi chào cờ, các hoạt động GDNGLL, các buổi họp...
Ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật được hạn chế ở mức thấp nhất.
Thực hiện đầy đủ chương trình bộ môn Giáo dục công dân linh hoạt, phù hợp với từng bậc học, cấp học.
Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền cơ bản của công dân. Chú trọng các nội dung gắn với cuộc sống hàng ngày của học sinh như: ATGT, bảo vệ môi trường, vệ sinh ATTP, quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá....
Lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách hợp lý, có hệ thống.
Trường TH .................. luôn giáo dục, tuyên truyền các nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ công dân, ATGT, phòng chống ma tuý, bảo vệ môi trường, quy chế thi cử và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo.
Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khoá, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, 15 phút đầu giờ....
3. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL:
a) Nội dung PBGDPL:
Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.
Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế.
Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.
b) Hình thức PBGDPL:
- Họp ban giám hiệu mở rộng, thông báo các ban ngành đoàn thể trong nhà trường…
- Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.
- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.
- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.
- Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.
- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.
- Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân:
Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả: Tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường qua các buổi họp, sinh hoạt dưới cờ (chào cờ).
c) Kết quả triển khai PBGDPL cho đối tượng đặc thù quy định tại Mục 2 Chương II Luật PBGDPL.
Trường TH .................. luôn lồng ghép giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được xây dựng phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với mục tiêu giáo dục, ngành nghề đào tạo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phổ thông, cơ bản, thiết thực và có hệ thống.
Nội dung giáo dục pháp luật đối với từng cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như sau:
Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình giáo tiểu học được lồng ghép thông qua nội dung giáo dục đạo đức, hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật;
Giáo dục chính khóa thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động giáo dục ở môn học đạo đức cấp tiểu học.
Giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
4.Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường:
Trường TH .................. tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, phát huy những mặt đã làm được và hạn chế những mặt còn yếu kém.
Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL.
Nâng cao nhận thức đối với bộ môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập pháp luật trong các chương trình chính khóa.
Đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức phổ biến giáo dục ngoại khóa.
Tăng cường việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tập trung đầu tư các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đổi mới phương pháp dạy học trong các giờ giáo dục công dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp các hình ảnh, sự việc, con người thật, liên quan đến bài dạy để tránh sự nhàm chán, khô khan cho học sinh;
Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, pháp luật phải thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật thông qua các kênh thông tin như truyền thanh, truyền hình, sách, báo...
5.Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL:
Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, phát huy những mặt đã làm được và hạn chế những mặt còn yếu kém.
Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL.
Nâng cao nhận thức đối với bộ môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập pháp luật trong các chương trình chính khóa.
Đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức phổ biến giáo dục ngoại khóa.
Tăng cường việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tập trung đầu tư các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Đổi mới phương pháp dạy học trong các giờ giáo dục công dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp các hình ảnh, sự việc, con người thật, liên quan đến bài dạy để tránh sự nhàm chán, khô khan cho học sinh;
Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, pháp luật phải thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật thông qua các kênh thông tin như truyền thanh, truyền hình, sách, báo...
6. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL:
a) Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về PBGDPL.
- Trường TH .................. được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Quang Bình, chính quyền địa phương hàng năm Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành kiện toàn đội ngũ phát huy công tác PBGDPL của nhà trường với 03 thành viên gồm Cấp ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, và phân công 01 báo cáo viên của nhà trường về các chuyên đề pháp luật.
b) Xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và thuộc phạm vi quản lý.
- Hàng năm nhà trường luôn rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo về chất lượng và số lượng.
- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch phổ biến Hiến pháp và pháp luật trong nhà trường.
- Công tác PBGDPL còn được thực hiện thông qua tủ sách pháp luật của nhà trường. Thư viện trường đã đặt mua các đầu sách mới để trang bị cho Tủ sách pháp luật của nhà trường. Chủ yếu phục vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường. Số lượng bạn đọc đến thư viện đông đảo hàng năm trên 500 lượt học sinh mượn sách pháp luật để đọc và tìm hiểu pháp luật.
a) Về kinh phí cho công tác PBGDPL:
- Được trích từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm bố trí cho công tác PBGDPL.
b) và kinh phí triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ về PBGDPL do cơ quan, địa phương đang chủ trì thực hiện. Đánh giá rõ mức độ bố trí kinh phí theo hàng năm (tăng hoặc giảm) từ khi có Luật PBGDPL đến nay.
- Không có.
d) Huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL: Hàng năm huy động nguồn lực trong nhà trường, giáo viên, nhân viên và học sinh quyên góp mua sách pháp luật để xây dựng tủ sách pháp luật.
7. Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong PBGDPL:
- Sự phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong công tác PBGDPL thường xuyên, chặt chẽ, nhịp nhàng. Nâng cao nhận thức về pháp luật của Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Không xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật của giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
8. Đánh giá về những tác động cụ thể của việc thực hiện Luật PBGDPL:
- Hàng năm nhà trường luôn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật là hình thức phổ biến hiệu quả nhất, thông qua hình thức thi sân khấu hóa, thu hút hầu hết học sinh trong nhà trường tham gia nhiệt tình. Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức Hội thi học sinh với kiến thức pháp luật, Hội thi học sinh tìm hiểu Luật giao thông đường bộ. Thông qua đó tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Kết quả hàng năm 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều tham gia và thực hiện tốt công tác PBGDPL.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGUYÊN NHÂN; BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PBGDPL (NẾU CÓ).
1. Tập trung đánh giá tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Luật trên thực tế; bất cập trong các quy định của Luật PBGDPL (nếu có), trong đó tập trung vào một số nhóm vấn đề sau:
a) Các quy định chung trong công tác PBGDPL (phạm vi điều chỉnh; chính sách, nguyên tắc về PBGDPL; nội dung quản lý nhà nước về PBGDPL; những hành vi bị cấm).
- Không có.
b) Xã hội hóa trong công tác PBGDPL.
- Không có.
c) Hội đồng phối hợp PBGDPL.
- Không có.
d) Ngày Pháp luật Việt Nam.
- Không có.
đ) Nội dung và hình thức PBGDPL.
- Không có.
e) PBGDPL cho đối tượng đặc thù.
- Không có.
g) Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Không có.
h) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PBGDPL.
- Không có.
i) Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia PBGDPL ở cơ sở.
- Không có.
k) Điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL.
- Không có.
l) Vấn đề khác (nếu có).
- Không có.
2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
a) Nguyên nhân từ thực tiễn thực hiện Luật (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan).
- Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế.
- Kinh phí dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
b) Nguyên nhân từ các quy định của Luật.
- Báo cáo viên về pháp luật còn hoạt động kiêm nhiệm, chưa được thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, khả năng cập nhật kiến thức pháp luật còn hạn chế. Nên việc triển khai công tác PBGDPL chưa được thường xuyên, chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.
1. Kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).
- Không có.
2. Kiến nghị về các biện pháp tổ chức thi hành Luật.
- Xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo về chất lượng và số lượng, ... Bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng phổ biến pháp luật. Tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến pháp luật trong các nhà trường.
Trên đây là báo cáo về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật của trường tiểu học .................../.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu VT.TM. BAN GIÁM HIỆU

…………………………………….


BIỂU TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo báo cáo số:…/BC-TH… ngày 08/07/2022 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật)

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật


STT

Văn bản quy phạm pháp luật
Các loại văn bản hành chính
Ghi chúChỉ thị
Kết luận/Thông báo
Chương trình

Quyết định

Kế hoạch
Công văn/ Hướng dẫn
Văn bản khác


Ghi rõ tên loại văn bản, số, ký hiệu và trích yếu
0
0


8


2


4


3


0


Tổng số
0
0
8
2
4
3
0

2. Danh mục các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai


STT
Năm ban hành
Cơ quan chủ trì thực hiện

Tên đề án
Số/ngày/ tháng/năm ban hành
Cơ quan phối hợp
Cấp trình/ban hành3. Hội đồng phối hợp PBGDPL (áp dụng đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện)

STT
Văn bản kiện toàn Hội đồng theo Quyết định số 21/2021/QĐ- TTg (Số, ngày tháng)
Chủ tịch Hội đồng
(nêu rõ chức danh lãnh đạo tham gia)
Số lượng thành viên
Thành phần tham gia
(có theo thành phần của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương không?
Bổ sung thành phần nào)
Kinh phí hoạt động của Hội đồng

0
0
0
0
0
4. Thống kê số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hiện có

STT
Việc
định kỳ rà soát: hàng năm/ theo giai đoạn
Báo cáo viên cấp tỉnh
Báo cáo viên cấp huyện
Tuyên truyền viên


Số
lượng
Số
lượng BCV
PL là người dân tộc thiểu số
Đánh giá
hiệu quả hoạt động của BCVPL theo các mức: Hiệu quả/Tương đối hiệu quả/Không hiệu quả/Có báo cáo viên không tham
Số
lượng
Số
lượng BCV
PL là người dân tộc thiểu số
Đánh giá
hiệu quả hoạt động của BCVPL
theo các mức: Hiệu quả/Tương đối hiệu quả/Không hiệu
quả/Có báo
Số
lượng
Số lượng
TTVPL
là người dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản
Số
lượng TTVP
L là luật gia, luật sư
Đánh giá
hiệu quả hoạt động của TTVPL theo các mức: Hiệu quả/Tương đối hiệu quả/Không hiệu
quả/Có tuyên
7

gia hoạt
động PBGDPL


cáo viên
không tham gia hoạt động PBGDPLtruyền viên
không tham gia hoạt động PBGDPL

0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
Hiệu quả
5. Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL

Hình thức
PBGDPL có
hiệu quả đang triển khai thực hiện
Việc xây dựng,
vận hành Cổng/Trang
thông tin điện tử PBGDPL
Số lượng trung
bình tin, bài PBGDPL hàng năm được cập nhật trên
Cổng/Trang
thông tin điện tử của cơ quan, địa phương
Số tài liệu PBGDPL
được phát hành trung bình hàng năm
Thống kê Chuyên
trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (đề nghị nêu rõ số lượng, tên chuyên trang, chuyên mục trên báo viết, báo điện tử, kênh sóng phát thanh, truyền hình)
Số lượng
các văn bản, tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số

Đã xây dựng
3
Tổng số


3
Trong đó: Số lượng tài liệu đăng tải trên Internet: 3

0


0
6. Thống kê mô hình/biện pháp PBGDPL hiệu quả (Nếu có)

Giai
Tên mô
Đối tượng
Lĩnh vực, nội
Chủ thể tổ
Mô tả khái
Nguồn lực bảo
Việc
đoạn
hình/biện
áp dụng mô
dung pháp
chức
quát cách
đảm
đánh giá,

pháp
hình/biện
luật áp dụng
PBGDPL
thức thực

giám sát,


pháp


hiện

rút kinh


PBGDPL


PBGDPL cụ

nghiệm

thể
Kinh phí
Ngườithực hiện
thực hiện(hàng
trực tiếpnăm hoặc
(là ai, sốtheo hoạt
lượngđộng)
tham gia)


2012-2022

Giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh.
Giáo dục chủ trương đường lối pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam
Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo.
Họp phổ biến.
Sinh hoạt dưới cờ. pa nô, áp phích, các phương tiện truyền thông
Hàng năm

Thường xuyên………………………………………
 
Gửi ý kiến