Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:17' 21-03-2019
Dung lượng: 13.2 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
BIỂU MẪU 01
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC……………….. (Dành cho cơ sở giáo dục phổ thông)

PHÒNG GD&ĐT…………….… TRƯỜNG…………….. -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------


………, ngày      tháng      năm 20….


BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ………………….


1. Kết quả tự đánh giá của giáo viên
Tổng số giáo viên
Chưa đạt
Đạt
Khá
Tốt


Số lượng
Tỷ lệ (%)
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Số lượng
Tỷ lệ (%)

2. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông
Tổng số giáo viên
Chưa đạt
Đạt
Khá
Tốt


Số lượng
Tỷ lệ (%)
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Số lượng
Tỷ lệ (%)THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
- Năm học thực hiện tự đánh giá (chu kỳ một năm một lần): Báo cáo theo mục 1.
- Năm học cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá (chu kỳ hai năm một lần): Báo cáo theo mục 1 và mục 2

 
Gửi ý kiến