Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO tình hình thực hiện công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích Năm học: 2017 – 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:52' 11-06-2018
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH
TRƯỜNG TH LA NGÂU
Số: 15/ BC-LN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
La Ngâu, ngày 03 tháng 5 năm 2018


BÁO CÁO
tình hình thực hiện công tác xây dựng trường học an toàn,
phòng chống tai nạn thương tích
Năm học: 2017 – 2018

Thực hiện Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn và PC TNT, Trường Tiểu học La Ngâu báo cáo tình hình triển khai, tổ chức thực hiện công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích năm học 2017-2018 như sau:
1. Công tác tổ chức, chỉ đạo
Thực hiện theo Quyết định số 4458/QĐ-BGD&ĐT, Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học (Quyết định số 11/QĐ-THLN ngày 05/5/2015) đồng thời đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống tai nạn thương tích (PC TNTT) năm học 2015 – 2016; ban hành các quy định về phát hiện và xử lí khi xảy ra tai nạn thương tích trong trường học; xây dựng các phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, ngộ độc…. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã triển khai các văn bản của cấp trên có nội dung liên quan tới công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
Thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch PC TNTT; cập nhật, theo dõi các TNTT xảy ra và kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong nhà trường.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức tuyên truyền thực hiện Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn và PC TNT của Bộ GD&ĐT cho toàn cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội… nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác phòng chống tai nạn thương tích. 
- Tăng cường tuyên truyền PC TNTT trong các đợt trọng điểm: Tháng An toàn gia thông, Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, tháng hành động vì trẻ em, ngày Sức khoẻ thế giới… 
- Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục PC TNTT, xây dựng trường học an toàn vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường .
- Phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, công an, gia đình, các cơ quan thông tin, truyền thông và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng PC TNTT, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.
3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn
Nhà trường đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách PC TNTT thông qua các buổi tập huấn các chuyên đề, các buổi sinh hoạt ngoại khóa… Ngoài ra, nhà trường luôn quan tâm đến việc giáo dục học sinh các kỹ năng phòng chống, bảo vệ ứng phó với những tình huống bất thường do thiên tai gây ra. Cung cấp kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng, chống một số tai nạn thường gặp do thiên tai như: đuối nước, điện giật…; đặc biệt quan tâm phòng chống các loại dịch bệnh thông qua việc dạy các nội dung lồng ghép giáo dục; hướng dẫn về công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh tật.
- Tổ chức hướng dẫn sơ cấp cứu một số tai nạn thương tích thường gặp trong nhà trường cho đội viên xung kích Chữ thập đỏ của nhà trường.
4. Kết quả việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn
Thực hiện nghiên túc các văn bản hướng dẫn của cấp về công tác phòng chống tai nạn, thương tích, trong năm học 2017-2018 nhà trường đã triển khai và thực hiện khá tốt công tác đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn, thương tích trong trường học. Cụ thể:
- Xây dựng đầy đủ các loại hồ sơ liên quan đến công tác đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn, thương tích.
- 100% cán bộ,
 
Gửi ý kiến