Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ 2014- 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Kim Ngọc
Ngày gửi: 14h:28' 26-01-2015
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT EAHLEO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ ĐỘC LẬP- TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO SƠ KẾT
VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ
NĂM HỌC 2014 – 2015

      Thực hiện công văn số 3069/UBND-PNV của UBND Huyện Trường TH NGUYỄN HUỆ  báo cáo kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện qui chế dân chủ ở  nhà trường, đồng thời rút ra những kinh nghiệm  và những tồn tại  cũng như các giải pháp để tiếp tục thực hiện QCDC trong thời gian tới.
1. Một số đặc điểm  và bộ máy của nhà trường:
     . Đội ngũ CBGV-NV nhà trường  hiện nay gồm 43 đ/c. Trường có 26 lớp ( Khối 5: 5 lớp, Khối 4: 5lớp, Khối 3: 6 lớp, Khối:2: 5 lớp; khối 1: 5), tổng số học sinh toàn trường: 772HS
      Hệ thống tổ chức và bộ máy của trường hiện nay gồm có:
  *  Chi bộ gồm 6 Đảng Viên
  *   CBQL   : 3 đ/c  ( 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó)
  6 tổ chuyên môn, 1 tổ hành chính,
  * Các đoàn thể: Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, tổ chức Công Đoàn
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
1 . Vai trò và trách nhiệm của chi bộ, chính quyền, các đoàn thể
1.1 Đối với chi bộ :
     - Để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường cấp uỷ chi bộ đã tổ chức quán triệt trong toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt  về nội dung tinh thần của nghị định đưa việc  thực hiện quy chế dân chủ vào nghị quyết hàng tháng, quý thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Đảng viên, ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể  thông qua sinh hoạt hàng tháng,  chỉ đạo nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên  trong việc xây dựng kế hoạch năm học, nội quy quy chế của nhà trường, đoàn thể,  kế hoạch chi tiêu nội bộ, mua sắm CSVC trang thiết bị dạy học  tổ chức lấy ý kiến của đảng viên cũng như quần chúng góp ý cho  kế hoạch góp ý cho cấp uỷ, chi bộ, ban giám hiệu trước khi ra quyết định .
   - Đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ trong nhà trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình.  Phát huy quyền làm chủ, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động của Chi bộ. Thực hiện dân chủ trong qui hoạch, bố trí cán bộ, trong sinh hoạt Đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng.
 -  Hàng tháng  người đứng đầu các tổ chức trong nhà trường, các đảng viên được phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát, ban thanh tra nhân dân báo cáo  cho  cấp ủy, ban chỉ đạo, lãnh đạo trường biết việc triển khai, tiến độ thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ  để kịp thời xử lý.
1.2 Đối với chính quyền
 - Hiệu trưởng  điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng tổ chức  quản lý sử dụng lao động, đúng chức năng quyền hạn và đúng theo pháp lệnh công chức
   - Dự thảo tổ chức lấy ý kiến của CBGV đế xây dựng nội quy quy chế của nhà trường
- Thực hiện - 3 công khai: + Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất + Công khai Đội ngũ giáo viên  + Công khai thu chi tài chính - 4 kiểm tra: + Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo + Kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường  + Kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường  + Kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.
Trong các hoạt động của trường thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho cán bộ GV, nhân viên được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào mục tiêu xây dựng và phát triển của nhà trường. Đồng thời, việc thực hiện dân chủ trong trường cũng nhằm để phát huy quyền làm chủ và huy động  tiềm năng trí tuệ của CBGV,  NV và HS của trường, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo được Ngành, Đảng và Nhà nước giao phó.
- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hoá các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế
 
Gửi ý kiến