Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

báo cáo thực hiện nghị quyết 22/2008

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Tiến Sỹ
Ngày gửi: 16h:19' 15-03-2013
Dung lượng: 12.2 KB
Số lượt tải: 1672
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ KHỐI CHÍNH QUYỀN
CHI BỘ 07
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hoành Bồ, ngày 03 tháng 3 năm 2013


BÁO CÁO
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành TW đảng (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"

Thực hiện công văn 36-ĐU ngày 22/02/2013 của Đảng uỷ Khối Chính quyền về việc báo cáo thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi bộ 07(Phòng GD&ĐT huyện) báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Kết quả thực hiện Nghị quyết 22:
1. Tình hình tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết :
Chi bộ 07 hiện có 17 đảng viên bao gồm cơ quan phòng GD&ĐT huyện và trung tâm HN&GDTX huyện. Tỷ lệ đảng viện trong chi bộ là 17/19 = 89,5%(nữ 07 đ/c). Trình độ chuyên môn: Đại học 13, cao đẳng 06.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ khối Chính quyền về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng"; Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện đã quán triệt những nội dung cơ bản, gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, yêu cầu các đảng viên xây dựng kế hoạch công tác cụ thể gắn với việc thực hiện Nghị quyết. Bước đầu làm thay đổi và nâng cao nhận thức của các đảng viên trong chi bộ về những chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thực hiện với nhiệm vụ chính trị của ngành GD&ĐT huyện trong từng năm học.
Sau khi tiếp thu Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Ban chi uỷ đã chỉ đạo triển khai đến từng đảng viên đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt kết quả cụ thể như sau:
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết.
2.1 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: 
Cấp ủy đã quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Thông qua sinh hoạt Chi bộ và qua công tác, thường xuyên theo dõi, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện và công tác nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mỗi cương vị công tác. Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối chính sách của Đảng và từng đồng chí.
Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, Cấp ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động học tập, quán triệt trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đăng ký nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan, chọn và giới thiệu 01 nội dung của chuyên đề để chi bộ trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tế. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” theo tài lệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được Cấp uỷ quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Kỷ niệm ôn lại truyền thống nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm ngày thành lập Ngành GD, triển khai tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố và tăng cường niềm tin của cán
Avatar

ok

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓