Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo thực hiện công tác PCCC năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:16' 27-10-2017
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 168/BC-PCCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 10 năm 2017


BÁO CÁO
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Căn cứ Kế hoạch số 198 /KH-PC&CC15-PGD&ĐT ngày 11/ 10 /2017 của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 15, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai về việc Kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục do trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
Trường Mầm non Mỹ Hưng báo về việc thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PCCC.
Được sự quan tâm của Thành phố Hà nội, đã đầu tư kinh phí xây dựng cho nhà trường cơ sở vật chất khang trang có đầy đủ trang thiết bị về công tác PCCC đồng bộ, hiện đại. Nhà trường đã được bàn giao sơ bộ về các công trình lớp học và các phòng chức năng để đưa vào sử dụng từ tháng 9/2017.
Do một số hạng mục trong gói thầu về công tác PCCC chưa hoàn thiện, nên chưa bàn giao cho nhà trường, do vậy các trang thiết bị về công tác PCCC chưa đầy đủ, chưa tổ chức tập huấn về công tác PCCC cho đội ngũ CB,GV,NV được.
Nhà trường có tổng diện tích: 5.080m2.
Diện tích xây dựng 2.500 m2.
Khối tích:............m3.
Nhà có số tầng cao nhất là: 02 tầng.
Cụ thể như sau (khu Trung Tâm và khu Quảng Minh):
* Khu Quảng Minh: Nhà 2 tầng gồm 04 phòng học (Tầng 1: 02 phòng; tầng 2: 02 phòng) - Tổng diện tích xây dựng: 280 m2, tổng diện tích sàn là 280 m2.
- Tổng số học sinh: 70 trẻ - Tổng số lớp: 03 lớp
- Tổng số giáo viên: 06 đồng chí;
- Khối tích: ....... m3.
* Khu Trung Tâm:
- Tầng 1 khu nhà lớp học gồm: 06 phòng học - tổng diện tích sàn là 540 m2. Tổng số học sinh: 210 học sinh.
- Tầng 2 khu nhà lớp học gồm: 06 phòng học - tổng diện tích sàn là 540 m2. Tổng số học sinh: 195 học sinh.
- Khu nhà Hiệu bộ (2 tầng) gồm: 10 phòng chức năng, hiệu bộ - Tổng diện tích sàn 480 m2 (01 phòng hội đồng, 01 phòng GD nghệ thuật, 01 phòng GD thể chất, 01 phòng hành chính quản trị, 01 phòng Y tế, 01 phòng vi tính trẻ em, 02 phòng hiệu bộ, 01 phòng thư viện cho trẻ, 01 phòng nhân viên).
- Số cầu thang: 05 Cầu thang
- Khu nhà bếp: Tổng diện tích sàn 140 m2
- Tổng số CB, GV, CNV: 50 đồng chí
- Tổng số học sinh : 405 trẻ.
- Tổng số lớp học: 12 lớp
- Số lớp học nhiều học sinh nhất: 37 Học sinh.
- Bếp ăn: x + Sử dụng gas: x
+ Sử dụng bếp than, bếp củi:
- Hệ thống điện: + Có trạm biến áp riêng: x
+ Có thiết bị bảo vệ cho từng khu vực bằng aptomat, cầu dao: x
- Bể nước sinh hoạt, kết hợp với nước chữa cháy: x ; trữ lượng: 200 m3.
- Giao thông: Xe chữa cháy tiếp cận được các khu vực: x
- Về tình hình cháy nổ (từ trước đến nay): Trong trường chưa xảy ra vụ cháy nổ nào, lý do nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo về PCCC.
II. THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC CỦA CỦA TRƯỜNG:
1. Nhà trường lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC, hồ sơ gồm có:
+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC: ; số……., ngày tháng năm
+ Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC: ; số……., ngày tháng năm
+ Quyết định ban hành nội quy PCCC: x ; số 153/QĐ-PCCC, ngày 22/9/2017.
+ Nội quy về PCCC cơ quan: x ; kèm theo QĐ số153/QĐ-PCCC, ngày 22/9/2017.
+ Nội quy sử dụng điện: x ; kèm theo QĐ số153/QĐ-PCCC, ngày 22/9/2017.
+ Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở: x ; số 152/QĐ-PCCC, ngày 22/9/2017.
+ Bảng thống kê phương tiện PCCC: x ; số……., ngày tháng năm
 
Gửi ý kiến