Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CÔNG ĐOÀN NAM9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Quân
Ngày gửi: 22h:28' 19-05-2009
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 578
Số lượt thích: 0 người
Công đoàn cơ sở cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Tiểu học Lãng Sơn Độc lập - Tự do - hạnh phúc


Bản thành tích
Đề nghị khen thưởng kỷ niệm chương
“ V× sù nghiÖp x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn”Họ tên: Hà Văn Quân Năm sinh: 1969
Ngày vào ngành: tháng 9/ 1990 Ngày vào Công đoàn: 9/ 1990
Quê quán: Thôn Hương thị Trấn Tân Dân huyện Yên Dũng tỉnh Bắc giang
Nơi công tác hiện nay: Trường Tiểu học Lãng Sơn- Yên Dũng- Bắc GiangTháng 5 năm 2009
Công đoàn cơ sở cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Tiểu học Lãng Sơn Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Bản thành tích
Đề nghị khen thưởng kỷ niệm chương
“ V× sù nghiÖp x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn”


Họ tên: Hà Văn Quân Năm sinh: 1969
Ngày vào ngành: tháng 9/ 1990 Ngày vào Công đoàn: 9/ 1990
Quê quán: Thôn Hương thị Trấn Tân Dân huyện Yên Dũng tỉnh Bắc giang
Nơi công tác hiện nay: Trường Tiểu học Lãng Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang
Chức vụ: + Chuyên môn: dạy lớp 5
+ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ
+ Chính quyền: không
+ Công đoàn: Chủ tịch Công đoàn
+ Chủ tịch Hội đồng trường.
I. Quá trình công tác công đoàn:

Từ ngày…
đến ngày…
Chức vụ và đơn vị công tác
( chuyên môn, công đoàn)
Thời gian công tác công đoànNăm
Tháng

Từ tháng 9/ 1998 đến tháng 5/2009)
Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Lãng Sơn- Yên Dũng - Bắc Giang.
10
8

 Cộng

10
8


II. Thành tích đạt được trong quá trình công tác:

Năm học: 1994- 1995 : đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
Năm học: 1995 - 1996: Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Giang - Yên Dũng.
Năm học: 1996 - 1997 và năm học 1997 - 1998: Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Giang - Yên Dũng.
Từ tháng 9 năm 1998 chuyển về trường Tiểu học Lãng Sơn - Yên Dũng:
+ Năm học: 1998 - 1999, năm học 1999 - 2000 đạt giáo viên giỏi cấp huyện.
+ Từ năm học: 2000- 2001 đến năm học: 2004 - 2005 đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh ( 5 năm ).
+ Năm học: 2005- 2006 , 2006- 2007 đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở )
Từ tháng 9 năm 1998 đến nay là Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Lãng Sơn.
+ Trong hơn 10 năm làm chủ tịch Công đoàn thì có 2 năm( 1998- 1999, 1999- 2000) Công đoàn cơ sở đạt công đoàn vững mạnh.
+ Từ năm học: 2000- 2001 đến nay công đoàn cơ sở luôn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc được Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng, Cô
 
Gửi ý kiến