Violet
Giaoan

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

 • (024) 62 930 536
 • 091 912 4899
 • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN SỬ DỤNG SGK LỚP 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hải Nam
Ngày gửi: 14h:26' 28-03-2023
Dung lượng: 33.4 KB
Số lượt tải: 300
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN SÓC SƠN
TRƯỜNG TH HIỀN NINH
Số: 20/BC-THHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hiền Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO SƠ KẾT
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
NĂM HỌC 2022-2023
Kính gửi: - UBND huyện Sóc Sơn;
- PGD huyện Sóc Sơn.
Thực hiện công văn số 50/GDĐT của PGD ngày 25/03/2023 V/v tổ chức
đề xuất lựa chọn SGK lớp 4 trong cơ sở GDPT năm học 2023-2024;
Năm học 2022-2023 nhà trường sử dụng SGK lớp 3 theo CTGDPT 2018,
trường Tiểu học Hiền Ninh xin báo cáo sơ kết đánh giá việc sử dụng SGK lớp 3
cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Phòng Giáo
dục và Đào tạo, của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cùng sự kết hợp
chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường.
Đội ngũ giáo viên đều nhiệt tình, tâm huyết, tự giác trong khi tham gia các
hoạt động giáo dục. Có đầy đủ thiết bị phục vụ giảng dạy.
Tất cả giáo viên tham gia giảng dạy lớp 3 đều hoàn thành chương trình tập
huấn về Chương trình GDPT 2018 và sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình
sách giáo khoa trường chọn giảng dạy cho năm học 2022-2023; 100% Học sinh
đã có đủ sách để học.
2. Khó khăn
Nhiều học sinh bố mẹ đi làm ca kíp, không có thời gian quan tâm, hỗ trợ
việc học tập cho con em.
Ý thức tự giác các biệt của một số học sinh còn chưa cao, chưa có thói
quen tự nghiên cứu tài liêu sách giáo khoa trước khi học dẫn đến học sinh còn
lúng túng trong khi tham gia tiết học hiêu quả chưa tốt.
II. CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH,
SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
2018 ĐỐI VỚI LỚP 3
        1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách
giáo khoa lớp 3

a) Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch giáo dục, chuẩn bị ngân sách hàng năm,
huy động các nguồn hợp pháp thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo
Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 3.
Công tác chỉ đạo, Xây dựng Kế hoạch giáo dục thực hiện quy chế chuyên
môn của lãnh đạo trường, tổ chuyên môn, giáo viên nghiêm túc, có thống nhất,
đạt hiệu quả; thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung giảng dạy đúng quy
định của ngành, phù hợp điều kiện nhà trường; kế hoạch chỉ đạo, tổ chức dạy
học các môn học của nhà trường được xây dựng, điều chỉnh phù hợp với chỉ đạo
của cơ quan quản lý cấp trên và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.
b) Ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp
Nhà trường đã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động giáo dục đảm
bảo theo quy định. Năm học 2022-2023 nhà trường đã ban hành các văn bản
thực hiện công tác quản lý, chuyên môn triển khai các hoạt động giáo dục đảm
bảo đúng sự chỉ đạo của các cấp, ngành đạt kết quả tốt. (Kế hoạch tổ chức dạy
học lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 có tinh giản một số
nội dung phù hợp với đối tượng học sinh năm học 2022-2023; Kế hoạch Triển
khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ
thông. Kế hoạch Truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2022; Kế hoạch vận
động tài trợ….).
2. Chuẩn bị về đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo
khoa lớp 3
a) Bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương
trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học
năm học 2022-2023.
Thực hiện theo chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục trong
thời gian qua, nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 3 có trình độ
đào tạo chuẩn, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm lâu năm dạy lớp 3.
 Tính đến thời điểm hiện tại nhà trường có: 8 giáo viên chủ nhiệm 8 lớp 3.
b) Đào tạo, bồi dưỡng: BGH chỉ đạo tổ chuyên môn tập huấn nâng cao
trình độ CNTT cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, đặc biệt đối với giáo viên
dạy lớp 3 năm học 2022-2023. 100% giáo viên dạy lớp 3 được tập huấn đầy đủ
nội dung chương trình sách giáo khoa, kĩ thuật, phương pháp dạy học theo
hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Đủ điều kiện dạy lớp 3 theo
Thông tư 27 của Bộ Giáo dục. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GDĐT và Phòng
GDĐT, nhà trường đã cử giáo viên cốt cán, giáo viên dự kiến dạy lớp 3 năm học
2022-2023 tham dự các lớp tập huấn do Sở giáo dục, Phòng giáo dục tổ chức ;
* Cụ thể số CBQL, GV tham gia các lớp tập huấn:

Lớp tập huấn do Sở tổ chức: 03 CBQL, 01 giáo cốt cán ; GV lớp dạy lớp
3: 8 GV văn hóa, 02 Âm nhạc, 02 Thể dục, 02 Mỹ thuật, 03 Tiếng Anh
Nhà trường tổ chức tập huấn Thông Tư 27/2020/ của Bộ Giáo dục Quy
định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư 28/2020/BGD & ĐT Ban hành điều lệ
trường tiểu học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo theo đúng hướng dẫn của
công văn 1315, theo hướng nghiên cứu bài học, theo chuyên đề thường xuyên,
…cho đội ngũ giáo viên. Tổ chức các chuyên đề về Phương pháp dạy học Toán,
Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, TN-XH; Âm nhạc,……
3. Chuẩn bị về cơ sở vật chất thực hiện Chương trình, sách giáo khoa lớp 3
Nhà trường đã chủ động tu sửa cơ sở vật chất phòng học, đầu tư trang
thiết bị cơ bản để phục tốt cho công tác giảng dạy lớp 3. Tính đến thời điểm hiện
tại trường có: 8 phòng học của 8 lớp 3, phòng học có đủ ti vi, máy chiếu, hệ
thống mạng được nâng cấp, lớp học khang trang, sạch đẹp và thoáng mát đảm
bảo đúng yêu cầu của ngành giáo dục. Trang bị 1 tivi/1 lớp để giáo viên dạy
sách điện tử và ứng dụng các chương trình CNTT khác phục vụ cho việc giảng
dạy. Trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ
dạy học lớp 3 theo yêu cầu chương trình 2018.
Mua bảng lớp và các trang thiết bị khác theo yêu cầu.Thiết bị dạy học
theo quy định tương đối đầy đủ (thiết bị, đồ dùng dạy học,…)
4. Chuẩn bị về sách giáo khoa thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 đối với lớp 3
Chỉ đạo, hướng dẫn CBGL, GV thực hiện việc lựa chọn sách đảm bảo
đúng theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT;
- Công văn số 828/SGD ĐT- GDPT ngày 19/3/2021 của Sở GD ĐT Hà
Nội về việc tổ chức, nghiên cứu, đề xuất lựa chọn SGK lớp 3.
- Thông tư số 25/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD ĐT Quy
định việc lựa chọn Sgk trong cơ sở GDPT; Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày
10/03/2021 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong
cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố HN để lựa chọn SGK lớp 3
phục vụ cho năm học 2022-2023 của nhà trường;
- Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 6 sử
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thành
phố Hà Nội.
- CV số 140/GD-ĐT v/v hướng dẫn sử dụng SGK lớp 3 theo danh mục
được UBND thành phố HN phê duyệt ngày 14/5/2021.
- Công văn số 64/GD ĐT của PGD ngày 19/03/2021 v/v tổ chức nghiên
cứu, đề xuất lựa chọn SGK lớp 3;

Bộ SGK lớp 3 nhà trường đã lựa chọn:
Tiếng
Việt

Toán

Đạo
đức

Tự
nhiên
xã hội

Giáo
dục
thể
chất

Hoạt
động
trải
nghiệm

Kết
Kết
Kết
Kết
Kết
Tên nối tri nối tri nối tri nối tri nối tri Kết nối
thức thức thức thức tri thức
sách thức
lựa
với
với
với
với
với với cuộc
chọn cuộc cuộc cuộc cuộc cuộc
sống
sống sống sống sống sống

Công
nghệ

Âm
nhạc


thuật

Tin
học

Tiếng
Anh

Kết
Kết
Chủ
nối tri nối tri Chân
biên:
thức thức trời
Global
Lê Success
sáng
với
với
Khắc
cuộc cuộc tạo
Thành
sống sống

100% học sinh lớp 3 có đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng học học tập.
100% giáo viên có đủ SGK, thiết bị dạy học. Sách tham khảo của bộ sách
mà trường lựa chọn. Nhà trường mua đủ các đầu sách của các bộ còn lại để GV
tham khảo thêm.
Tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3.
Nhà trường đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lí, giáo viên và
trưởng ban phụ huynh học sinh của các lớp để giới thiệu tổng thể về chương
trình GDPT2018 và giới thiệu chương trình lớp 3 năm học 2022-2023 theo
chương trình GDPT2018;  tổ chức chuyên đề, hội thảo về phương pháp dạy học 
các môn học như Tiếng Việt, Toán, Hoạt động trải nghiệm; Âm Nhạc…Tham
gia nghiên cứu, góp ý vào Tài liệu Giáo dục địa phương lớp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
       1. Thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 đối
với lớp 3
a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy
học trực tuyến môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên
cơ sở đảm bảo mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo Chương trình,
sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3 tại nhà
trường.
Kế hoạch dạy học : được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, đảm bảo
phân bố hợp lý giữa các nội dung giáo dục; Thời khóa biểu sắp xếp khoa học,
phù hợp thực tế của nhà trường, đúng hướng dẫn của cấp trên trong tình phòng
chống dich Covid-19
Nhà trường thực hiện nghiêm, đúng kế hoạch. Các hoạt động giáo dục của
nhà trường được cha mẹ học sinh và nhân dân đồng tình. Nhà trường luôn cha
mẹ học sinh quan tâm và có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất đã  tạo điều kiện
thuận lợi cho nhà trường hoạt động  hiệu quả. So với kế hoạch đầu năm học, nhà
trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Nhà trường triển khai dạy học tích hợp chương trình GDĐP lớp 3 và
GDATGT, GD địa phương…. 
b) Tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng
phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo quy định của Chương trình giáo
dục phổ thông 2018.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số
1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020. Chỉ đạo Tổ chức sinh hoạt chuyên môn
định kỳ 1 lần / tháng; tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên
môn theo nghiên cứu bài học thực hiện đầy đủ 4 bước.
c) Thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh tiểu học.
Đánh giá, khen thưởng học sinh theo quy định tại Thông tư số
27/2020/TT- BGDĐT-GDTH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối
với lớp 3.  
Cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên về các nhận xét, đánh giá học sinh
bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học
sinh học tập, rèn luyện và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi.
Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua
các nhận xét, các biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình
thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh
đánh giá theo đúng quy định.  
Khen thưởng học sinh chính xác công bằng có giá trị thúc đẩy học sinh
vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo
dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, giành nhiều thời
gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
d) Thực hiện đổi mới quản trị nhà trường trong tổ chức triển khai thực
hiện Chương trình, sách giáo khoa lớp 3.
Nhà trường giao quyền tự chủ cho giáo viên; Hướng dẫn giáo viên nghiên
cứu, đánh giá các bản mẫu sách giáo khoa để đề xuất với tổ chuyên môn lựa
chọn theo quy định.Tham gia góp ý vào xây dựng sách Giáo dục địa phương…
GV được tự chủ chuyên môn, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch
giáo dục nhà trường các lớp với những điều kiện khác nhau có thể thực hiện
chương trình theo kế hoạch khác nhau, để phù hợp với học sinh, điều kiện của
lớp, có thể điều chỉnh bài học trong bao nhiêu tiết, tùy vào nhận thức của học
sinh từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy-học.  
          2. Kết quả đạt được khi triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo
khoa đối với học sinh lớp 3

Chất lượng dạy học lớp 3 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Học sinh cơ bản
đã đọc, viết, tính toán tốt; tự chủ, tự tin hơn trong giao tiếp và tích cực tham gia hoạt
động giáo dục cùng thầy cô phần lớn học sinh đạt yêu cầu, mục tiêu đặt ra.
IV. Đánh giá chung (tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh
nghiệm)
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình lớp 3 phù hợp
với điều kiện thực tiễn của trường; đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp; không gian
trường, lớp được vệ sinh, trang trí sạch đẹp, hấp dẫn, đã mua sắm đủ bộ thiết bị,
đồ dùng tối thiểu môn Toán, Tiếng Việt cho học sinh lớp 3.  
100% cán bộ quản lý, giáo viên lớp 3 hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo
quy định của Bộ GD&ĐT. Nền nếp dạy học ổn định, tạo được sự chủ động, tự tin
trong học tập cho học sinh lớp 3 đối với hầu hết các môn học, hoạt động giáo dục. 
Tuy bước đầu gặp một vài khó khăn nhưng chương trình GDPT lớp 3 mới
đã giúp học sinh và giáo viên năng động, sáng tạo hơn.
Cha mẹ học sinh đồng lòng ủng hộ tạo được niềm tin trong nhân dân.
* Tồn tại, hạn chế:
Chất lượng dạy và học chưa thực sự cao.
Khả năng đọc, viết của một số học sinh ở các lớp chưa tốt.
Việc tổ chức hội thảo chuyên đề còn hạn chế.
* Nguyên nhân:
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác dạy- học và các hoạt
động chủ chủ yếu bằng hình thức trực tuyến.
* Bài học kinh nghiệm:
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện đổi mới
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông xác định rõ trọng tâm trọng
điểm nội dung tuyên truyền theo lộ trình của chương trình GDPT 2018 . Chú
trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân
cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực hiện kế
hoạch giáo dục đi đôi vớviệc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với
trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
Hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài - Không chủ quan, cần tăng cường
các biện pháp phòng chống dịch phải đảm bảo an toàn cho học sinh, phải dạy
học an toàn trong điều kiện COVID-19 bùng phát.
- Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho
chương trình dạy lớp 3 trong năm học tới.
- Lập kế hoạch lựa chọn đội ngũ giáo viên có đầy đủ các yếu tố đáp ứng
nhu cầu dạy lớp 3 theo quy định hiện hành.

- Tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, sinh học để giáo viên tiếp cận
trước những phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực
học sinh.
- Tiếp tục cử giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn tại Sở Giáo dục
và Đào tạo, tại Thành phố để về tập huấn lại cho giáo viên dạy lớp 3.
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản cho
GV học các modun theo chương trình GDTX của BGD.
2. Đối với Uỷ ban nhân dân thành phố: Hỗ trợ thiết bị dạy học hiện đại
cho nhà trường.
3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức các buổi chuyên đề, hội thảo chuyên môn cấp cụm, phòng.
- Cấp sách, đồ dùng lớp 1,2,3 năm học 2022-2023 sớm và đủ để GV,HS,
phụ huynh cấp nhật và năm bắt trước khi vào năm học mới.
Trên đây là báo cáo và đánh giá thực hiện sử dụng SGK lớp 3 theo CTGD
2018 của trường Tiểu học Hiền Ninh.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT huyện Sóc Sơn (để b/c);
- Lưu: VT.

Bùi Trung Ban
 
Gửi ý kiến