Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Quốc Giang
Ngày gửi: 17h:10' 10-06-2020
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN QUẢNG TRẠCH
TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG CHÂU

Số: /BC-TrTH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Châu, ngày 6 tháng 6 năm 2020


BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020
(Kèm theo Công văn số 66/PGDĐT-CtrTT ngày 1 tháng 6 năm 2020)

Thực hiện Công văn số 1071/SGDĐT-CtrTT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình và Công văn số 66//CV-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch về Sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.
I. Đặc điểm tình hình
Trường Tiểu học Số 1 Quảng Châu nằm trong địa bàn xã miền núi thuộc diện 135. Đời sống Kinh tế - Xã hội còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao.
Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, đường lối giáo dục từ Trung ương đến địa phương Trường tiểu học số 1 Quảng Châu đã liên tục xây dựng các hoạt động tuyên truyền, phòng chống ma túy xuyên suốt cả năm học.
Trường tiểu học số 1 Quảng Châu nằm trên địa bàn xã Quảng Châu với 9 thôn trong đó số lượng học sinh tham gia học tại Trường tiểu học số 1 Quảng Châu là 4 thôn với học sinh 554 em. Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên 34 giáo viên trong đó: Nữ 26 nữ; Tổng số Đoàn viên 20; Đoàn viên nam 7.
- Thuận lợi:
+ Được sự quan tâm của của Đảng ủy; chính quyền địa phương đặc biệt là sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể thầy cô giáo đã tạo động lực cho các hoạt động triển khai sâu rộng và liên tục.
+ Các tổ chức trong nhà trường được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các công tác tuyên truyền về bảo vệ an ninh Tổ quốc; biển hải đảo và các hoạt động tuyên truyền khác.
+ Số lượng cán bộ là Đảng viên chiếm 2/3 tổng số giáo viên và nhân viên nên được bồi dưỡng, thấm nhuần tư tưởng cách mạng của đảng nên công tác triển khai các hoạt động thuận tiện và hiệu quả.
- Khó khăn:
+ Với địa bàn rộng, dân cư đông, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền cũng như thời gian dạy học nhiều nên các hoạt động diễn ra không thường xuyên và liên tục.
+ Các tài liệu liên quan đến công tác tuyên truyền cũng như các chỉ dẫn chưa cụ thể nên công tác tuyên truyền cũng như các hoạt động hưởng ứng chưa cao và chưa hiệu quả.
II. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà Nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động đối với các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hộitham gia phòng chống tội phạm.
2. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, nhà trường tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật, xây dựng Nội quy; Quy chế cơ quan, nhà trường, Quy ước; Hương ước của địaphương cơ sở bản. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT tại các cơ quan xã, nhà trường, bản.
Ngay từ đầu Chi bộ đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn; chi đoàn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Qua theo dõi, chỉ đạo nắm bắt tình hình của Cán bộ công nhân viên chức và người lao động tương đối ổn định, không có trường hợp tội phạm nào xảy ra.
3. Kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.
+ Với chức năng tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong nhà trường thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ xã; Chi bộ nhà trường. Ngay từ những ngày đầu năm, nhà trường đã xây dựng Chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, hướng dẫn các cấp công đoàn căn cứ
 
Gửi ý kiến