Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện đề án xây dựng XHHT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Trạch
Ngày gửi: 10h:44' 12-11-2015
Dung lượng: 61.2 KB
Số lượt tải: 487
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN DI LINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /BC-UBND
Di Linh, ngày tháng năm 2015BÁO CÁO
SƠ KẾT 3 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG XÃ HỘI TẬP GIAI ĐOẠN 2012-2020


I.Công tác tổ chức, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo
Để chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện đề án“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” ban hành kèm theo quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng, huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã có những văn bản và nghị quyết như sau:
- Quyết định số /QĐ – UBND ngày tháng năm về việc thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” huyện Di Linh;
- Công văn số /QC – BCĐ ngày tháng năm về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” huyện Di Linh;
- Kế hoạch số /KH – UBNDngày tháng năm về việc triển khai thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tậphuyện Di Linh giai đoạn 2012 – 2020” huyện Di Linh;
- Nghị quyết số 16/NQ/HUngày 12 tháng 12 năm 2013 của Huyện ủy Di Linh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2014; Ngị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Di Linh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;
- Nghị quyết số 17/NQ/HU ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Huyện ủy Di Linh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2015; Ngị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Di Linh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
Các văn bản, nghị quyết của Huyện ủy, UBND đã xác định “Xây dựng xã hội học tập” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức – đoàn thể xã hội. Đồng thời cũng đã xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, ban ngành trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong toàn ngành nhằm thực hiện các mục tiêu đề án xây dựng xã hội học tập.
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập.
Hằng năm, UBND huyện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với đầy đủ đại biểu là Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các Ban ngành đoàn thể trong huyện, các thầy cô giáo Hiệu trưởng các trường từ Mầm non đến THPT và đông đảo học sinh trong toàn huyện tham dự đạt kết quả tốt. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn huyện tổ chức tốt “Tuần lễ học tập suốt đời” bằng nhiều biện pháp và hình thức phong phú, 100% cơ sở giáo dục đều có treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.
Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, UBND các xã (thị trấn), các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang ....trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về "xã hội học tập", tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị.
Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền về Xã hội học tập, học tập suốt đời vào các cuộc họp Chi bộ Đảng, cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố....để nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mọi người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc tham gia học tập thường xuyên, học liên tục và suốt đời. Gắn kết công tác xây dựng XHHT với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng môi trường giáo dục "học đi đôi với hành", phong trào làm kinh tế giỏi; xóa đói giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Ngoài ra, Phòng Giáo dục – Đào tạo phối hợp với Hội khuyến học của huyện tuyên truyền thông qua các phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ khuyến học", "Đơn vị hiếu học", "Khu dân cư hiếu học"; phát
 
Gửi ý kiến