Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

bao cao ngay phap luat

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Khỏe
Ngày gửi: 14h:46' 23-03-2017
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Thạnh Trị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Trường TH Lâm Kiết Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016

Thực hiện công văn số 416/PGD&ĐT ngày 28/10/2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục năm 2016. Trường TH Lâm Kiết báo cáo kết quả thực hiện như sau:
Công tác triển khai, thực hiện:
Ngay sau khi nhận được công văn số 416/PGDĐT ngày 28/10/2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục năm 2016, Trường TH Lâm Kiết đã xây dựng Kế hoạch số 102/KH-TrTH ngày 01/11/2016 và hướng dẫn thực hiện tới tất cả các ban ngành, tổ trong toàn trường. Trên cơ sở kế hoạch chung của trường, các ban ngành, tổ chuyên môn đã xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ của từng ban ngành, tổ chuyên môn gắn với nhiệm vụ năm học. "Ngày Pháp luật”. 
Tình hình tổ chức và hình thức triển khai: 
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nhà trường đã định hướng các hình thức tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tới ban ngành, tổ chuyên môn trong toàn trường với những nội dung cụ thể như:
2.1. Đối với Tổ chuyên môn: Lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, giáo viên của tổ chuyên môn mình tham gia học tập, nghiên cứu tìm hiểu pháp luật gắn với các hoạt động khác của đơn vị trong các buổi họp chuyên môn.
2.2. Đối với HS: Lồng ghép việc học tập, gắn với các hoạt động khác của lớp trong các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động tập thể, sinh hoạt dưới cờ.
2.3. Đối với Trường: Theo quy định, lấy ngày 9 tháng 11 hàng năm là "Ngày Pháp luật". Nhà trường đã lựa chọn nội dung theo chủ đề và các hình thức nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật phù hợp như: Toạ đàm, thi tìm hiểu pháp luật...
2.4. Hình thức triển khai:
- Tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật tập trung cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS trong toàn trường thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan.
- Sưu tầm tài liệu pháp luật để cán bộ giảng viên tự nghiên cứu (đề cương giới thiệu Luật, văn bản pháp luật, sách, báo, tờ gấp pháp luật...).
- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật.
- Tổ chức tìm hiểu pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật.
- Nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng.
- Lồng ghép việc phổ biến pháp luật với việc tổ chức họp, sinh hoạt với thời lượng và thời gian phù hợp.
3. Vai trò của Nhà trường trong việc tổ chức "Ngày pháp luật"
Nhà trường đã xác định "Ngày Pháp luật" chính là hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có ý nghĩa thực tế trong việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, CNV, HS. Vì vậy cần phải được tổ chức, tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, được tổ chức triển khai sâu, rộng tới mọi đối tượng, đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS trong trường. Trên cơ sở định hướng nội dung sinh hoạt của cấp trên, Nhà trường đã cụ thể hoá thời gian, nội dung và hình thức triển khai tới từng tổ. Bên cạnh đó Nhà trường đã thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng như: Dự các buổi họp triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật" của các đơn vị; các buổi tuần sinh hoạt công dân cho HS...
4. Đánh giá kết quả thực hiện "Ngày pháp luật"
- 100% , HS tham gia vào các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể:
+ Đối với tuần sinh hoạt tháng 11/ 2016, (Từ ngày 07/11/2016 đến 12/11/2016) tổng số Giáo viên của nhà trường là 28 tham gia tuần lễ pháp luật, tuyên truyền được 2 cuộc có gần 50 lược tham gia.
+ Đối với tuần sinh hoạt 11/2016 (Từ ngày 07/11/2016 đến 12/11/2016) tổng số học sinh của nhà trường
 
Gửi ý kiến