Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể chi bộ năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Đạm
Ngày gửi: 07h:01' 25-10-2016
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 581
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ TRẦN THỚI
CHI BỘ TRƯỜNG TH TRẦN THỚI II
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trần Thới, ngày 06 tháng 10 năm 2016


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trường tiểu học Trần Thới 2

Thực hiện kế hoạch số 44-CV/ĐU, ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Đảng ủy xã Trần Thới về việc giám sát chuyên đề đối với Chi bộ trường tiểu học Trần Thới 2. Và đồng chí Nguyễn Văn Nhớ. Nay Chi bộ trường tiểu học Trần Thới 2 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:
I - Khái quát tình hình tổ chức đảng và đảng viên.
1 - Thực trạng chi bộ và đảng viên:
- Ban chi ủy, chi bộ có 03 đồng chí.
- Tổng số đảng viên đến thời điểm giám sát 19 đồng chí. Trong đó:
+ Đảng viên chính thức: 17 đồng chí.
+ Đảng viên dự bị: 2 đồng chí.
+ Đảng viên nữ: 5 đồng chí.
2 - Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2015:
- Kết quả đánh giá chi bộ: Trong sạch vững mạnh.
- Tổng số đảng viên được đánh giá chất lượng năm 2015 là: 16/3. Trong đó:
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 đảng viên, chiếm tỷ lệ 12,5% so với tổng số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chi bộ.
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ 14 đảng viên, chiếm tỷ lệ 87,5%.
II - Kết quả thực hiện nhiệm vụ
1 - Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp uỷ cấp trên và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà Nước; việc quán triệt và chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ.
- 100% đảng viên trong chi bộ đều chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống lành mạnh, có tính thần đấu tranh phê và tự phê. Có tinh thần tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội ở địa phương, nơi cư trú. Sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ.
- Căn cứ vào quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, chi bộ đã triển khai, tổ chức cho toàn thể đảng viên trong chi bộ được học tập, nghiên cứu vào tháng đầu tiên của mỗi quý trong năm.
- Căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên, chi bộ chỉ đạo tổ chức, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, phù hợp với điều kiện cụ thể tại nhà trường, đề ra các giải pháp sát thực, lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả trên các lĩnh vực, từng bước đưa nhà trường đi lên, phấn đấu giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh. Chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác lãnh đạo, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra. Xác định rõ trọng tâm trọng điểm công tác kiểm tra trong từng thời gian (1 năm, 6 tháng) phân công đồng chí phó bí thư chi bộ phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ.
- Chi bộ có quy chế làm việc của chi bộ với các tổ chức trong nhà trường, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Tất cả các đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết nội bộ cao.
2 - Việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
- Chi bộ tổ chức được 5 cuộc quán triệt xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2016; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nổ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được giao.
Số liệu cụ thể như sau:
- Năm học 2015 - 2016 trường có 08 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi vòng trường
 
Gửi ý kiến