Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo hưởng ứng Ngày Nước thế giới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:40' 28-03-2017
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆNTÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 69/BC-THLN La Ngâu, ngày 26 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
việc tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 135/PGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh, về việc hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Trường Tiểu học La Ngâu báo cáo như sau:
Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Tài nguyên Nước năm 2012 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên Nước cũng như việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Phê phán những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm Luật Tài nguyên nước; khuyến khích tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và năng lượng trong sinh hoạt.
Đã treo khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới (từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 3 năm 2017); vận động giáo viên và học sinh bảo vệ tài nguyên nước, có ý thức sử dụng nguồn nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Tổ chức thu gom xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh trong và ngoài khuôn viên trường học (ngày 24/3/2017); nhắc nhở mọi người ùng hành động bảo vệ môi trường.
Trên đây là báo cáo việc hưởng ứng Ngày Nước thế giới của Trường Tiểu học La Ngâu./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh;
- Lưu VT.


Cao Thống Suý
 
Gửi ý kiến