Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cao HS khuyết tật

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Chung
Ngày gửi: 17h:02' 30-04-2012
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 1007
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BẮC QUANG
TRƯỜNG PTDTBT TH TÂN LẬP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTân Lập, ngày 26 tháng 04  năm 2012


BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO DỤC
TRẺ KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP NĂM HỌC 2011-2012
I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:
1. Thuận lợi:
- Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của PGD&ĐT huyện Bắc Quang, sự quan tâm chia sẻ, động viên của các cấp ban ngành có liên quan, của lãnh đạo địa phương và phụ huynh học sinh.
2. Khó khăn: 
- GV được bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giáo dục trẻ khuyết tật nhưng chưa chuyên sâu nên còn gặp nhiều khó khăn trong dạy học.
- Học sinh khuyết tật của nhà trường là con em dân tộc thiểu số nên trình độ tiếp thu của các em quá chậm, các em học lớp 5 nhưng đọc vẫn chưa thông, viết chưa thạo và gặp nhiều khó khăn khi làm các phép tính cộng, trừ đơn giản.
- Đa số HS khuyết tật là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế nên có một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học của các em.       
- Thiếu các tài liệu, trang thiết bị, nội dung hướng dẫn giáo dục trẻ khuyết tật.
- Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho GDHN dành cho người khuyết tật: Không có.
- Các nguồn hỗ trợ khác : Không có.
3. công tác chỉ đạo chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập tại đơn vị:
- Nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo: Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban chỉ đạo.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Điều tra, lập kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật và có đánh giá theo kế hoạch.
- Lãnh đạo phụ trách:  Đ/c Phó hiệu trưởng.
- Thành lập nhóm cán bộ cốt cán: do đ/c PHT và TTCM các tổ phụ trách.
- Chỉ đạo thực hiện chương trình môn học một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của học sinh theo đúng các văn bản chỉ đạo của ngành.
- Khảo sát khả năng, nhu cầu của trẻ để ra quyết định giảm nhẹ yêu cầu học tập cho học sinh khuyết tật.
- Lập hồ sơ: mỗi HS đều được lập một hồ sơ cá nhân với các thông tin về khả năng, nhu cầu, mục tiêu cần đạt, thời gian thực hiện, biện pháp thực hiện và kết quả đạt được.
- Hàng tháng, kì có sự đánh giá, sơ kết việc thực hiện kế hoạch GDHN dành cho người khuyết tật.
4. Công tác tuyên truyền hỗ trợ, chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập tại đơn vị.
- Nhà trường đã làm tốt công tác tuyền truyền tới toàn thể CBGV trong đơn vị, tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh trong nhà trường qua các buổi họp phụ huynh và tuyên truyền đến HS qua các buổi sinh hoạt chủ điểm, HĐNGLL,...
5. Công tác phối hợp giữa nhà trường với các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể:
- Nhà trường luôn được lãnh đạo địa phương, trạm y tế xã và các tổ chức xã hội quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên về tinh thần cũng như vật chất. Bản thân HS khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về học bổng, sách vở, áo quần,…
6. Kết quả thực hiện.
- Số lượng trẻ khuyết tật được huy động đến trường: 03 em = 100%
Trong đó:
+ Khiếm thính : 01 em.
+ Khiếm thị : 01 em.
+ Khuyết tật khác : 01 em.
- Các em có sự tiến bộ về thể chất song gặp khó khăn trong giao tiếp và nhận thức. Có một em nhận thức so với trước có tiến bộ song vẫn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và hòa nhập xã hội.
II. KIẾN NGHỊ:
- Để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập trong các nhà trường chúng tôi có 1 số ý kiến đề xuất như sau:
- Nhà nước đầu tư hỗ trợ kinh phí, phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với các loại tật dành cho trẻ khuyết tật học hòa nhập.
- Mở thêm các lớp tập huấn về giáo dục hòa nhập cho cộng đồng.


HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


LẠI LINH CƯƠNG


 
 
  
Gửi ý kiến