Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo BDTX môđun 13

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Thìn
Ngày gửi: 22h:15' 24-05-2015
Dung lượng: 112.0 KB
Số lượt tải: 1269
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG:TIỂU HỌC MÔNG SƠN
TỔ CHUYÊN MÔN:KHỐI 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học: 2014 - 2015

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thìn Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 02 / 04/ 1976 Năm vào ngành: 2002
3. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng.
4. Tổ chuyên môn: Khối 1
5. Môn dạy: Giáo viên Tiểu học
6. Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. Nghiên cứu học tập các văn bản của cấp trên và của ngành:
1. Quyết định số 14/2007/ QĐ-BGD ĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ban hành quyết định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.
2. Quyết định số 16/2008/ QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định ban hành quy định về đạo đức nhà giáo
3. Chỉ thị số 40/2008/CTBGD&ĐT ngày 22/7/2008 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông.
4. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục đào tạo về ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
5. Chỉ thị số 03/CT TW ngày 14/5/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
6. Thông tư 32/2011/TT – BGD& ĐT ngày 08/8/2011 ban hành chương trình BDTX giáo viên tiểu học
7. Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
8.Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGD&ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
9. Căn cứ Công văn số .19..../KH-PGD&ĐT ngày .23.. tháng 6 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yên Bình về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2014-2015.
10. Thực hiện Kế hoạch số: 05./KH-THMS, ngày 20/7/2014 của Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Mông Sơn về việc ban hành hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2014-2015;

II. Mục tiêu:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
3. Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên Tiểu học hướng tới đạt chuẩn quy định.
III. Lập kế hoạch:
- Kế hoạch công tác chủ nhiệm của lớp trong năm học, từng tháng và từng tuần cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của lớp.
- Kế hoạch về chất lượng 2 mặt giáo dục cho học sinh của lớp
- Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng vào các tiết tự học buổi 2 và cuối các buổi chiều.
- Kế hoạch bài giảng.
- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thực hiện nội dung 3 với 1 môđun 13 và những điểm mới trong đánh giá học sinh theo Thông tư số 30 / 2014/ TT- BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học.
II. Nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc: Gồm 02 nội dung cơ bản.
Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết

TT

Nội dung  bồi dưỡng


Thời lượng

Hình thức
Thời gian

I
Nội dung 1:
 
Gửi ý kiến