Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bang tu bao cao dang vien 76

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:36' 06-11-2014
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ TAM NGHĨA
CHI BỘ: TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢNG TỰ BÁO CÁO
Về việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ
với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú.
Họ và tên: Hứa Thị Thanh Thủy
Đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ trường Tiểu học Hùng Vương, Đảng bộ xã Tam nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam
Nơi cư trú: Khối 5 thị trấn Núi Thành, Quảng Nam
Tôi xin trình bày những ưu, khuyết điểm về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị như sau:
1- Về giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú:
* Ưu điểm:
- Tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi bộ nơi cư trú triệu tập, tham gia đóng góp ý kiến với chi uỷ về các công việc chung của địa phương.
- Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, quan hệ với cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi cư trú hoà đồng.
- Định kỳ hàng năm báo cáo với Chi uỷ Chi bộ nơi công tác về việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú và thực hiện nghĩa vụ công dân của mình ở nơi cư trú.
- Trong sinh hoạt tại nơi cư trú luôn gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Nhiệt tình trong các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của thôn nơi cư trú.
* Khuyết điểm:
- Chưa đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng các phong trào chung của địa phương.
2- Về thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú:
* Ưu điểm:
Bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú (đóng góp đầy đủ các khoản thuế, phí, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, thôn văn hoá); tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các công tác xã hội nơi cư trú và các hương ước, quy ước của thôn văn hóa.
* Khuyết điểm: không
Tam Nghĩa, ngày 5 tháng 11 năm 2014
Người tự báo cáo


Hứa Thị Thanh Thủy
NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ:

1. Về giữ mối liên hệ với chi ủy chi bộ nơi cư trú:
Hoàn thành xuất sắc Hoàn thành tốt Hoàn thành chưa tốt

2. Về thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú:
Hoàn thành xuất sắc Hoàn thành tốt Hoàn thành chưa tốt

3. Ý kiến của chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với trường hợp đảng viên “hoàn thành chưa tốt”: .................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................., ngày tháng 11 năm 2014
T/M CHI ỦY .......................................................................
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ NƠI CƯ TRÚ

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................., ngày tháng 11 năm 2014
T/M ĐẢNG ỦY
 
Gửi ý kiến