Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:20' 21-03-2019
Dung lượng: 14.3 KB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 0 người
BIỂU MẪU 04
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Trường ..........................................................................................
Số lượng giáo viên được đánh giá ..................................................
Quận/Huyện/Tp,Tx ………………… Tỉnh/Thành phố....................................
Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) ...........................................
1. Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông
TT
Họ và tên
Kết quả đánh giá của tiêu chí Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)
Xếp loại1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


1


2


2. Đánh giá chung về năng lực giáo viên
a) Điểm mạnh:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
b) Những vấn đề cần cải thiện:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 

……….., ngày ... tháng... năm 20.... THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Ký, đóng dấu)


 
Gửi ý kiến