Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bảng nhân 3

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thúy
Ngày gửi: 09h:12' 28-05-2017
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 24.5.17
Ngày dạy: 7.6.17.
Người soạn: Nguyễn Thị Thu Thúy.
Lớp: SPTH 40D

GIÁO ÁN
MÔN: TOÁN LỚP 2
BÀI: BẢNG NHÂN 3
I. Mục tiêu:
- Lập được bảng nhân 3.
- Nhớđược bảng hân 3.
- Biết giải toán có phép tính nhân ( trong bảng nhân 3).
- Biết đếm thêm 3.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giao viên: sách giáo khoa, các tấm bìa mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn.
- Bảng phụ ghi các bài tập sách giáo khoa.
- Học sinh: vở, bút, sách giáo khoa.
III. Hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh


1. Ổn định lớp.
- Bắt hát.
2. Kiểm tra bài cũ.
- Gọi 2 học sinhđọc lại bảng nhân 2.
- Giao viên nhận xét, tuyên dương.
3. Dạy bài mới.
a, Gioi thiệu bài mới.
- Tiết trước chúng ra đã lậpđược bảng nhân 2. Hôm nay cô và các em cung nhau lập bảngnhân 3. Cả lớp mở sgk/97.
b, Hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 3( lấy 3 nhân với một số).
- GV yêu cầu hs lấy từ bộ đồ dùng ra một tấm bìa có 3 chấm tròn.

- GV gắn 1 tấm bìa có 3 chấmtròn .
+ 3 chấm tròn được lấy mấy lần?
+ 1 hs hình thành cho có phép tính tương ứng?
- GV hỏi 3x1=?
- GV nhận xét.
- GV hình thànhđược phép tính 3x1=3 gv viết lên bảng : 3x1=3.
- Gọi 2 hs đọc lại phép tính vừa hình thành 3x1=3.
- GV yêu cầu hs lấy tiếp từ bộ đồ dùng ra tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn.
- GV yêu cầu hs kiểm tra lại.
- GV gắn 2 tấm bìa lên bảng và hỏi:
+ 3 chấm trònđược lấy mấy lần?
+ Yêu cầu hs hình thành phép tính tươngứng?
+ Yêu cầu hs khác nhắc lại.

- GV hỏi 3x2=?
- Tại sao em có kết quả là 6?


- GV hỏi: Có bạn nào có cách khác nhưng vẫn ra kết quả là 6 không?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV gọi 2 hs được phép tính 3x2=6.
- GV yêu cầu hs lấy tiếp từ bộ đồ dùngra 3 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn và hỏi?
+ 3 chấm trònđươc lấy mấy lần?
+ Yêu cầu hs lập phép tính nhân tương ứng.
- GV hỏi 3x3=?
- GV gọi 1 hs nhắc lại.
- Hỏi : Vì sao lại ra kết quả bảng 9.- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV hình thành phép tính.
3x3=3+3+3=9.
Vậy 3x3=9.
- Gọi 2 hs đọc lại phép tính trước GV yêu cầu hs hình thành các phép tính còn lại từ 3x4͢ 3x10
- GV gọi lần lược đọc kết quả.

- GV gọi 1 hs đọc lại toàn bài.
- Cả lớpđọc đồng thanh toàn bộ phép tính.
- GV giới thiệu các phép tính trên bảng là bảng nhân 3, các phép tính nhân trong bảng đều có 1 thừa số là 3 thừa số còn lại lần lượt là các số 1,2,3......10.
- Yêu cầu 2 hs đọc lại bảng nhân 3.
- Yêu cầu lớp học thuộc lòng.
3. Hướng dẫn học thuộc lòng bảng nhân 3.
- GV yêu cầu 2 hs đọc lần lượt bảng nhân 3 từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.
- GV cho cả lớpđọc lại bảng nhân 3 cần hs hoàn thành lại.
- GV thực hiện xóa lần lượt từ kết quả đến thừa số thứ 2 của các phép tính và yêu cầu hs điền vào chỗ thiếu.
- Gọi 1 hs đọc lại bảng nhân 3.
4. Thực hành luyện tập.
* Bài 1. Tính nhẩm.
- Hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Bài tạp này có mấy cột tính.
- Yêu cầu hs làm bài tập vào vở sau đó 3 hs nêu kết quả của 3 cột?
- GV nhận xét.
- GV hỏi: Em có nhận xét gì về các phép tính của bài tập 1.
- GV chốt: Các phép tính này trong bảng nhân 3 nhưng không theo thứ tự.
Bài 2:
- GV gọi 1 hs đọc yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu hs phân tích đề bài?
- GV phân tích lại đề bài,
 
Gửi ý kiến