Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Lê Ngọc Thư
Ngày gửi: 14h:54' 03-12-2018
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 4368
Số lượt thích: 2 người (Trần Thị Hóa, Luc Huong)
ĐẢNG ỦY
CHI BỘ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
, ngày 3 tháng12 năm 2018


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2018
------------------------

- Họ và tên: Ngày sinh:
- Chức vụ Đảng:
- Chức vụ chính quyền:
- vụ đoàn thể:
- Đơn vị công tác:
- Chi bộ: “
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc
- Về tư tưởng chính trị:
+ Nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Bản thân luôn chấp hành tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn có lập trường tư tưởng vững vàng.
+ Có thực hiện vận động gia đình chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
+ Luôn có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.
- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
+ Có lối sống giản dị, tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí và các biểu hiện tích cực, giữ gìn tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên.
+ Tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm như: Thực hiện tiết kiệm và giáo dục học sinh tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước của trường . Chấp hành tốt quy định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm.
+ Luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, nói và làm theo nghị quyết của chi bộ.
+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan hệ mật thiết với nhân dân cũng như phụ huynh học sinh, luôn lắng nghe ý kiến đề xuất của phụ huynh học sinh trong giảng dạy và cùng với gia đình kết hợp giáo dục để đạt chất lượng cao hơn. Đồng thời cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường.
- Về tác phong, lề lối làm việc:
+ Đảm bảo giờ giấc quy định của đơn vị, không đi trễ về sớm. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của ngành. Thực hiện đúng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
+ Tham gia đầy đủ các phong trào của ngành và nhà trường tổ chức.
- Về ý thức tổ chức kỷ luật:
 + Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, có ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Luôn lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện họp lệ chi bộ đầy đủ và đóng đảng phí đúng quy định.
+ Luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỹ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức, thực hiện tự phê bình và phê bình trong hội họp.
- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.
+ Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
2. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).
+  Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình,chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng.Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định. Nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 22. Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường.
+ Quan tâm xây dựng giáo dục đạo đức học sinh theo năm điều Bác Hồ dạy và nội quy trường lớp. Theo dõi chặt chẽ học sinh có nguy cơ bỏ học, liên hệ chặt chẽ với gia đình nhằm thực hiện tốt việc vận động học sinh ra lớp.
+ Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy ƯDCNTT đầy đủ theo
 
Gửi ý kiến