Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢNG CỘNG-TRỪ- NHÂN -CHIA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Bá Phúc
Ngày gửi: 06h:15' 24-04-2010
Dung lượng: 158.0 KB
Số lượt tải: 5826
Số lượt thích: 3 người (Buif Haf, Thy Vân , Sữa Sai Đi Em)

Bảng CỘNG

9 + 2 = 11
 8 + 3 = 11
 7 + 4 = 11
 6 + 5 = 11

 9 + 3 = 12
 8 + 4 = 12
 7 + 5 = 12
 6 + 6 = 12

 9 + 4 = 13
 8 + 5 = 13
 7 + 6 = 13
 6 + 7 = 13

 9 + 5 = 14
 8 + 6 = 14
 7 + 7 = 14
 6 + 8 = 14

 9 + 6 = 15
 8 + 7 = 15
 7 + 8 = 15
 6 + 9 = 15

 9 + 7 = 16
 8 + 8 = 16
 7 + 9 = 16


 9 + 8 = 17
 8 + 9 = 17 9 + 9 = 18
 2 + 9 = 11
 3 + 8 = 11
 4 + 7 = 11
 5 + 6 = 11


 3 + 9 = 12
 4 + 8 = 12
 5 + 7 = 12 4 + 9 = 13
 5 + 8 = 13
 5 + 9 = 14
Bảng

11 – 2 = 9
 12 – 3 = 9
 13 – 4 = 9
 14 – 5 = 9

 11 – 3 = 8
 12 – 4 = 8
 13 – 5 = 8
 14 – 6 = 8

 11 – 4 = 7
 12 – 5 = 7
 13 – 6 = 7
 14 – 7 = 7

 11 – 5 = 6
 12 – 6 = 6
 13 – 7 = 6
 14 – 8 = 6

 11 – 6 = 5
 12 – 7 = 5
 13 – 8 = 5
 14 – 9 = 5

 11 – 7 = 4
 12 – 8 = 4
 13 – 9 = 4


 11 – 8 = 3
 12 – 9 = 3 11 – 9 = 2
18 – 9 = 9
 17 – 8 = 9
 16 – 7 = 9
 15 – 6 = 9


 17 – 9 = 8
 16 – 8 = 8
 15 – 7 = 8 16 – 9 = 7
 15 – 8 = 7
 15 – 9 = 6

Bảng cửu chương nhân

2 x 1 = 2
 3 x 1 = 3
 4 x 1 = 4
 5 x 1 = 5

 2 x 2 = 4
 3 x 2 = 6
 4 x 2 = 8
 5 x 2 = 10

 2 x 3 = 6
 3 x 3 = 9
 4 x 3 = 12
 5 x 3 = 15

 2 x 4 = 8
 3 x 4 = 12
 4 x 4 = 16
 5 x 4 = 20

 2 x 5 = 10
 3 x 5 = 15
 4 x 5 = 20
 5 x 5 = 25

 2 x 6 = 12
 3 x 6 = 18
 4 x 6 = 24
 5 x 6 = 30

 2 x 7 = 14
 3 x 7 = 21
 4 x 7 = 28
 5 x 7 = 35

 2 x 8 = 16
 3 x 8 = 24
 4 x 8 = 32
 5 x 8 = 40

 2 x 9 = 18
 3 x 9 = 27
 4 x 9 = 36
 5 x 9 = 45

 2 x 10 = 20
 3 x 10 = 30
 4 x 10 = 40
 5 x 10 = 50 6 x 1 = 6
 7 x 1 = 7
 8 x 1 = 8
 9 x 1 = 9

 6 x 2 = 12
 7 x 2 = 14
 
Gửi ý kiến