Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bảng chữ cái ghép vần (tiếng) - lơp1(tờ 2 )

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:55' 08-08-2010
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 3500
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Thơ, Ninh Thị Tâm, Nguyễn Minh Hiền)
NGUYỄN THỊ HẠNH – TIỂU HỌC KIM QUAN
b
c
d
đ
g
h
r
s
t
v
ch
th
kh
ph
nh
gi
tr
ng
k
gh
ngh
quoi
ai
ôi


ơi
ui
ưi
uôi
ươiây
eo
ao


iu


êu
yêu
iêu
ưu
ươu
on

ôn
ơn
en


ên
in
un
iên
yên
uôn


ươn
ong
ông

âng
ung


ưng
eng
iêng
uông
ương
anginh
ênh
om
am
ơm
em
êm
im
um


iêm
yêm
uôm
ươm
ot
at
ôt
ơt
et
êt


ut
ưt
it
iêt
uôt
ươt


oc
ac
ăc
âc
uc
ưc


ôc
uôc
iêc
ươc
ach
ich


êch
op

ăp
âp
ôp


ơp
ep
êp
ip
up
iêp


ươp

oe
oai
oay
oan


oăn

oăng
oanh
oach
oat


oăt
uyên
uê

uy
uyêt
ươ
uynh

uych
uân


No_avatar

bảng chứ cái ghép vần trên còn thiếu các âm từ : oao, oeo, uyu

 
Gửi ý kiến