Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

bản tự nhận xét đánh giá cán bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đình Ngọc
Ngày gửi: 23h:16' 15-12-2014
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 671
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 1 - ĐGCB
ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH GIANG
ĐẢNG BỘ XÃ LONG XUYÊN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Xuyên, ngày 20 tháng 11 năm 2014


BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ


Họ và tên: Vũ Đình Ngọc
Chức vụ: Đảng ủy viên
Đơn vị công tác: Đảng bộ xã Long Xuyên.
Nhiệm vụ được phân công: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Long Xuyên.
I. Ưu điểm, kết quả công tác:
1- Về tư tưởng chính trị (Quan điểm chính trị, ý thức chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị,…)
- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục đích lý tưởng cách mạng của đảng.
- Chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Luôn chủ động đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, bảo vệ lẽ phải, phê phán cái sai, chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng.
- Luôn tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động của Đảng.
- Bản thân luôn không nghừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng.
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống (Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; ý thức nêu gương của bản thân; thái độ và hành động chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác;…)
- Bản thân luôn gương mẫu đi đầu thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, luôn giúp đỡ đồng chí mình cùng tiến bộ.
- Có nối sống lành mạnh, hoà nhã với mọi người, được cấp trên tin tưởng, quần chúng nhân dân quý mến. Gương mẫu chấp hành tốt 19 điều đảng viên không được làm.
- Luôn tự giác đấu tranh phê và tự phê bình cao, thẳng thắn, lắng nghe ý kiến của đồng chí mình, đấu tranh chống mọi biểu hiện chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.
- Bản thân luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.
- Quy định rõ mối quan hệ công tác giữa cá nhân với tập thể trong công tác.
- Kiên quyết đấu tranh chống mọi chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, lãng phí, luôn đặt lợi ích của tập thể nên trên lợi ích cá nhân, nói và làm theo chủ trương đường lối của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao trong khoảng 5 năm trở lại đây; năng lực chỉ đạo, điều hành; tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị;…)
- Luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của bản thân trong công việc được giao.
- Trong 5 năm trở lại đây, bản thân được phân công nhiệm vụ là Phó Bí thư Đoàn xã và Bí thư Đoàn xã bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao. Phong trào Đoàn, Hội và phong trào TTN của xã luôn là lá cờ đầu trong huyện, hàng năm được Trung Ương Đoàn tặng Bằng khen.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với chi bộ và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi sinh hoạt, công tác.
- Tham gia tốt vào việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh.
- Luôn có ý thức trách nhiệm với nhân dân, tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân, luôn chủ động đấu
 
Gửi ý kiến